Andre vejledninger

Byggeproces.dk relanceres med anbefalinger og værktøjer

25. oktober 2017

BAR Bygge & Anlæg har i samarbejde med deres brugere forbedret hjemmesiden www.byggeproces.dk, så den i højere grad lever op til brugernes informationsbehov.

Plask - et beregningsværktøj fra Naturstyrelsen

23. oktober 2017

PLASK er et samfundsøkonomisk beregningsværktøj, som Naturstyrelsen stiller gratis til rådighed. Værktøjet kan anvendes af kommuner, spildevandsselskaber og andre til at beregne de samfundsøkonomiske konsekvenser ved konkrete k...

Nemmere adgang til europæiske markeder med servicepas

11. maj 2017

Nemmere adgang til de europæiske markeder. Det er formålet med et nyt initiativ fra EU-Kommissionen. Målgruppen er bl.a. virksomheder i rådgivningsbranchen og byggeriet.

Værktøj til beregning af klimagevinsten ved biogas

14. december 2016

Et nyt beregningsværktøj beregner klimagevinsten ved biogas fra et bestemt biogasanlæg. Der er tale om en prototype og ikke om et færdigudviklet værktøj.

Nu bliver det obligatorisk at søge byggetilladelse på nettet

27. november 2014

Den 1. december 2014 bliver den såkaldte Bølge 3 af KL og statens projekt Obligatorisk Digital Selvbetjening en realitet, og det betyder bl.a., at det bliver obligatorisk at ansøge digitalt om byggetilladelser i hele landet. Ve...

Håndbog: Den lille blå om industriel procesventilation

24. april 2014

Dansk Energi har udgivet håndbogen ’Den lille blå om industriel procesventilation’. Bogen er et lettilgængeligt opslagsværk for alle, der arbejder med at realisere energibesparelser på nye og eksisterende industriventilationsan...

Vejledning: Evalueringsmodeller

06. november 2013

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens nye vejledning forklarer, hvad man som ordregiver skal overveje, når man laver en evalueringsmodel.

Vejledning: Mulighed for dialog i udbud

06. november 2013

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet en ny vejledning om dialog, der skaber klarhed over, hvor, hvornår og i hvor høj grad offentlige ordregivere og leverandører må tale sammen i udbudsprocessen.

To vejledninger til skybrudssikring af bygninger

11. september 2013

Et Realdania-finansieret projekt med bidrag fra FRI-virksomheder har resulteret i to tekniske manualer, der skal hjælpe rådgivere, teknikere og entreprenører med at sikre de eksisterende bygninger mod fremtidens monsterregn.

Gratis adgang til Dansk Standards høringer

21. august 2013

Det er nu muligt at hente og kommentere aktuelle internationale, europæiske og danske standarder i høring.