Spildevand

Hydrologisk højdemodel: Hvor løber vandet hen?

Gratis og offentlig tilgængelig miljødata har længe været en FRI-mærkesag. Miljøministeriet og Forsikring & Pensions lancering af en fri og gratis hydrologisk højdemodel er derfor et glædeligt skridt i den rigtige retning.

Modellen indregner al kendt viden om vejes hældninger, broer og rørlægninger under veje, og kan derfor anvendes til at beregne vandets bevægelser på overfladen af jorden. Hermed kan alle nu se, hvor vandet ender, når det regner ekstremt.