Oversvoemmelse (2)

Plask - et beregningsværktøj fra Naturstyrelsen

PLASK er et samfundsøkonomisk beregningsværktøj, som Naturstyrelsen stiller gratis til rådighed. Værktøjet kan anvendes af kommuner, spildevandsselskaber og andre til at beregne de samfundsøkonomiske konsekvenser ved konkrete klimatilpasningstiltag.

PLASK regner ud, hvor stor en investering der skal til for at sikre sig mod en given nedbørsmængde, og hvad den samfundsøkonomiske gevinst (mindre tab ved vandskader) vil være af det konkrete tiltag.

Brugeren kan indtaste oplysninger om tidligere skader efter et skybrud sammen med oplysninger om hele den vifte af muligheder, der er for at forhindre skader ved oversvømmelser.

Derefter regner værktøjet ud, hvad de forskellige løsninger vil koste på sigt – hvorefter en kommune kan vælge den, der bedst kan betale sig.

Værktøjet indregner også sidegevinster som for eksempel værdi af natur, mindre forbrug af drikkevand og lagring af CO2. Dermed får man som bruger mulighed for at se værdien af projekter, der håndterer flere udfordringer på én gang. Der kan for eksempel være tale om, at der på én gang klimasikres og skabes et rekreativt område.

Læs mere om PLASK, se aktuelle cases og download beregningsværktøjet her