Vådområde, sump

FRI-guide: Klimatilpasset projektering

En FRI task force har udarbejdet guiden: "Klimatilpasset projektering". Formålet er at sikre værdier og klimatilpasningsindsatsens effektivitet, henvendt til især FRI's mindre virksomheder, men også bygherrer og myndigheder.

Guiden har fokus på bygherrens forhold, kritiske projekteringsforhold og metode for konkretisering af en risikoprofil samt en listning af eksempler på virkemidler. Den indeholder ikke dimensioneringskriterier.

Guiden blev præsenteret på KL's klimatilpasningscamp i juni 2012.

Guiden er gratis og kan frit hentes om PDF.

Ønsker ikke-medlemmer af FRI trykte eksemplarer, er guiden fortsat gratis, men der vil blive opkrævet et ekspeditionsgebyr samt porto. Dette gælder også hvis medlemmer bestiller mere end 10 eksemplarer.

Trykte eksemplarer kan bestilles hos FRI's sekretariat på fri@frinet.dk eller tlf. 3525 3737.

Hent guiden

Se præsentation fra KL's klimatilpasningscamp