Rapport fra Aftaleudvalget 2014

FRI’s Aftaleudvalg er ansvarlig for at håndtere branchens udfordringer og levere understøttende løsninger hertil inden for aftaler, forsikring, internationale aftaler og udbud, samt varetage Rets- og responsumudvalget, som udpeger syns- og skønsmænd og behandler klagesager rettet mod medlemsvirksomheder.

Inden for aftaleområdet har udvalget arbejdet på at opdatere og udarbejde nye ydelsesbeskrivelser, vejledninger og fortolkningsbidrag. Særligt kan nævnes udgivelsen af ’Generelle Betingelser for Industrirådgivning, GBI 14’ og pjecen ’Intelligente Indkøb’. Derudover har digitalisering været gennemgående emne i udvalget.

Udarbejdelsen af den første danske udbudslov har naturligvis også præget dagsordenen. FRI har siddet med i Udbudslovsudvalget og har derfor kunne følge og påvirke arbejdet indefra undervejs. Arbejdet kulminerede i december 2014 hvor det første lovforslag kom i høring. FRI har naturligvis afgivet høringssvar. Derudover har internationale forhold samt forsikringsmæssige forhold været diskuteret.

Du kan også bruge boksene herunder og vælge det indhold, der interesser dig.

(Rapporten samt undersiderne er forbeholdt vores medlemmer. Du skal derfor være logget ind for at kunne se indholdet.)