Rapport fra Byggeriudvalget 2014

Byggeriudvalget har det seneste år sat særligt fokus på tre byggepolitiske emner: Digitalisering, brancheglidning og samarbejde i værdikæden.

Både digitalisering og samarbejde med bygherre, andre rådgivere og entreprenører har været delemner på næsten alle møder. Byggeriudvalget arbejder på emnerne, og som underliggende parameter er anerkendelse gået igennem i udvalget.

Byggeriudvalget har en permanent nedsat Byggefaglig Taskforce bestående af tekniske eksperter, der repræsenterer de forskellige faglige områder. Byggefaglig Taskforce varetager de byggefaglige problemstillinger, som navnet antyder, der er aktuelt for branchen og giver løbende input i relevante fora. Taskforcen har især haft fokus på standardisering, cuneco/digitalisering af byggeriet.

Læs mere om Byggeriudvalgets generelle formål og sammensætning.

Du kan også bruge boksene herunder og vælge det indhold, der interesser dig.

(Rapporten samt undersiderne er forbeholdt vores medlemmer. Du skal derfor være logget ind for at kunne se indholdet.)