Rapport fra FRI - Young Professionals 2014

FRI YP’s medlemstal er steget støt i 2014 efter en aktiv indsats fra styregruppens medlemmer for at få flere yngre til at melde sig ind i netværket.

YP-netværket er således vokset fra 656 medlemmer i 2013 til knap 800 ved udgangen af 2014. Med de fremtidige arran­ge­menter, der både kombinerer faglighed og netværksdannelse, er forhåbningen, at udviklingen fortsætter fra både store og små medlemsvirksomheder.

Styregruppen har de seneste par år set en større udskiftning i medlemskredsen. Det skyldes blandt andet, at flere er faldet for alders- eller anciennitetsgrænsen, mens andre har fået nyt arbejde uden for FRI.

Det har heldigvis med hjælp fra de afgåede medlemmer og FRI´s medlemsvirksomheder været muligt at finde nye engagerede medlemmer til styregruppen, og styregruppen har således opnået målsætningen om at have 15 aktive medlemmer.

Formandsrollen, der kun kan besiddes i ét år, er overgået fra Stinne Katrine Larsen fra Atkins til Pernille Karstoft Bak-Jensen fra Alectia. Ændringerne i sammensætningen af styregruppen har også givet anledning til udskiftninger af YP-repræsentanter i FRI’s øvrige udvalg.

FRI har også fået en ny student, Søren Hoby Andersen, der læser statskundskab på KU, til at varetage rollen som sekretær for styregruppen. I styregruppen for YP-Jylland er Sidsel Soja Laugesen fra Niras tiltrådt som formand i 2015, efter Thorbjørn Nielsen fra Grontmij som har været formand i 2014.

Du kan også bruge boksene herunder og vælge det indhold, der interesser dig.

(Rapporten samt undersiderne er forbeholdt vores medlemmer. Du skal derfor være logget ind for at kunne se indholdet.)