Rapport fra FRI's sekretariat 2014

FRI’s sekretariat håndterer den daglige drift af foreningen i forhold til medlemsadministration og medlemsservice. Derudover deltager sekretariatets medarbejdere som repræsentanter for FRI i diverse møder, fora, konferencer mv. for at profilere branchen, udtale sig om branchen, eller komme med rådgivende ingeniørers perspektiv på aktuelle emner.

Sekretariatet udarbejder også løbende analyser og statistikker om branchen samt bistår udvalgene med sekretæropgaver.

I 2014 var der i sekretariatet især fokus på det øgede samarbejde med DI efter indflytningen i Industriens Hus. Der er også sket større ændring på FRI’s hjemmeside, hvilket bl.a. har sikret bedre navigation og søgefunktion.

Du kan også bruge boksene herunder og vælge det indhold, der interesser dig.

(Rapporten samt undersiderne er forbeholdt vores medlemmer. Du skal derfor være logget ind for at kunne se indholdet.)