Rapport fra Miljø- og klimaudvalget 2014

I starten af 2014 blev Energi-, Miljø- og Klimaudvalget splittet op i to selvstændige udvalg: Energiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget, så der fremadrettet er øget fokus på at sikre gode ramme- og forretningsvilkår for både energi- og forsyningsområdet samt for klima- og miljøområdet.

Miljø- & Klimaudvalget har i det seneste år haft særlig fokus på nedenstående emner:

 • Revision af vandsektorloven.
 • Udbudsforhold inden for vand- og miljøområdet.
 • Medarbejderdræn til forsyningssektoren.
 • Insourcing i forsyningssektoren.
 • Skifergasudvinding i Danmark.
 • Reform af natur- og miljølovgivningens fremtidige struktur. 
 • Grundvandskortlægning efter 2015.
 • Adgang til miljødata.

Udvalget har i 2013 nedsat to taskforces:

 • Optimering af udbud inden for vand- og miljøområdet.
 • Vandplaner og vandmiljø
 • (Samt ’Strategisk energiplanlægning’, som er overflyttet til Energiudvalget.)

Læs mere om Miljø- og Klimaudvalgets generelle formål og sammensætning.

Du kan også bruge boksene herunder og vælge det indhold, der interesser dig.

(Rapporten samt undersiderne er forbeholdt vores medlemmer. Du skal derfor være logget ind for at kunne se indholdet.)