Arrangementer i FRI

Herunder finder du information om arrangementer, som FRI afholder om foreningen, dvs. generalforsamling, årsdag, dialogmøder samt diverse kurser.

Efter arrangementernes afholdelse kan du finde slides og andet relevant materiale.

Her finder du en oversigt over FRI's kommende kurser

Har du idéer til nye kurser, er du velkommen til at sende en mail til Winnie Toft på wt@frinet.dk

Kommende kurser i FRI

23. september 2019

FRI holder løbende kurser, arrangementer, møder, mv., her finder du en oversigt over, hvad der foreløbigt er planlagt. Der vil blive udbudt nye kurser her på siden.

FRI kursus i Praktisk projektledelse i forhold til ABR 18

20. september 2019

Kurset vil – med eksempler og i dialog med deltagerne – belyse de mange forbedrede vilkår i ABR 18. Kurset vil give deltagerne håndterbare råd og værktøjer med hjem til brug ved fremtidige forhandlinger med bygherrer og entrepr...

FRI kursus i AB 18

20. september 2019

FRI tilbyder kursus i de nye regler for entrepriser: AB 18, hvor du på en dag kan komme i dybden med det nye regelsæt for entreprise.

FRI Kursus i budget og risikostyring set fra rådgiverens, entreprenørens og bygherrens synsvinkel

20. september 2019

ABR 18 og Ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Landskab 2018 stiller nye og skærpede krav til rådgiver og bygherren - både for så vidt angår økonomi- som risikoaspektet i et projekt.

FRI tilbyder kursus i Ydelsesbeskrivelse Anlæg 2019

20. september 2019

Ydelsesbeskrivelse for Anlæg 2019 udkom i efteråret 2019 og erstatter den tidligere "Anlæg og Planlægning", 2013. Der er tale om en radikal ændring af hvilke ydelser, der skal leveres, og faserne er også ændret.

FRI's Generalforsamling 2019

27. maj 2019

FRI inviterede traditionen tro medlemmerne til generalforsamling og årsmøde første torsdag i marts. Siden opdateres løbende med referater og præsentationer fra årsmødet.

FRI inviterer til 50 og 60 års fødselsdag

02. maj 2019

I anledning af to runde fødsesdage afholder vi reception for informationschef Inge Ebbensgaard og vicedirektør Ulla Sassarsson.

FRI og Danske Arkitektvirksomheder indbyder til kursus i ABR 18

22. marts 2019

ABR 89 er blevet revideret, og revisionen har medført radikale ændringer i forhold til de aftalevilkår, som vi kender. De nye krav til rådgiverne vil få stor betydning for den måde, ingeniører og arkitekter fremover skal tilret...

FRI's årsmøde 2019 - se optagelsen her

12. marts 2019

Her har du mulighed for at se - eller gense - FRI's årsmøde den 7. marts 2019 i Industriens Hus.

FRI's Årsmøde 2019: 2035 - En verden af muligheder

12. marts 2019

Traditionen tro inviterede FRI til Årsmøde den første torsdag i marts. Siden opdateres i løbet af de kommende dage med præsentationer og fotos fra dagen.