Aarsmoede2018

FRI's Årsmøde 2018: Fremtidens kunder, fremtidens marked: Byggeri, Infrastruktur og Forsyning

Foreningen af Rådgivende Ingeniører inviterer torsdag den 1. marts til Årsmøde 2018 i Industriens Hus. Siden opdateres løbende.

Program
14.30-14.40: Velkomst v. FRI's formand
14.40-15.20: Keynote: Spot fremtidens kunder - de googler sig til ALT! Så hvad skal de med rådgivere?
15.20-15.40: Byggeri 2035 - Foresights
15.40-16.00: Pause
16.00-16.50: Breakoutsessioner: Forsyning, Infrastruktur og Byggeri
16.50-17.00: Pause
17.00-17.30: Opsamling og kåring af årets unge FRI Rådgiver 2018
17.30-18.30: Netværk og drinks

Tilmeld dig her

Fra kl. 14.00-14.30 er der kaffe og mulighed for networking, og kl. 14.30 byder FRI's formand velkommen til Årsmøde 2018. Vi lægger ud med vores keynote, som i år er fremtidsforsker Liselotte Lyngsø fra Future Navigator. Hun holder oplæg under overskriften: Spot fremtidens kunder - de googler sig ALT! Så hvad skal de med rådgivere? Lyngsø tager os med på en tankevækkende rejse, hvor hun deler ud af sine erfaringer med at spotte trends i forhold til nye samarbejdsformer, kunderelationer- og rådgivningsprocesser. 

Herefter præsenterer Henrik Stener Pedersen, Rambøll, FRI’s helt nye rapport Byggeri 2035 - Foresights og ser på den forretningsmæssige betydning, fremtidsscenarierne har for rådgiver- og ingeniørvirksomhederne.

Efterfølgende kan deltagerne vælge mellem tre forskellige breakoutsessioner indenfor infrastruktur, forsyning og byggeri. 

Breakout Infrastruktur: Har kommunerne styr på vejene, og hvordan ser fremtiden ud for metro og letbane i København?

Velkomst ved Peter Aarkrog, Rambøll, formand for Infrastrukturudvalget i FRI: FRI’s aktiviteter og planer indenfor infrastruktur 2017/18

SAMKOM 2018: Ny status for de kommunale veje v. specialkonsulent Tom Elmer Christensen, KL

Fremtidens metro og letbaner i København v. chef for Plan og Udvikling Nina Kampmann, Metroselskabet

Breakout Forsyning: Får Danmark en samlet forsyningsstrategi? Hvad betyder det for fremtidens forsyning? 

Fælles Velkomst ved Thorkild Feldthusen, Rambøll og Niels Bahnsen, NIRAS, formænd for Miljø- og Klimaudvalget samt Energiudvalget i FRI: FRI’s aktiviteter og planer indenfor energi, miljø og klima i 2017/18.

Hvad er der sket siden lancering af V-regeringens Forsyningsstrategien? Kan vi forvente en ensartet og sammenhængende regulering af forsyningssektoren? v. Kontorchef Henrik Kjærgaard, Forsyningskontor 1, Energi-, Klima- og Forsyningsministeriet

Hvad ønsker de lokale politikere som ejere af forsyningsselskaberne? v. Bestyrelsesformand i Vestforbrænding og Medlem af bestyrelsen i Novafos A/S, Borgmester Furesø, Ole Bondo Christensen (A)

Breakout Byggeri: Klimaforandringer, teknologi og digitalisering vil forandre vores byggeri. To bud på forandringer, vi oplever.

Velkomst ved Anders Kirk Christoffersen, NIRAS, formand for FRI’s Byggeriudvalg: FRI’s aktiviteter og planer indenfor byggeri 2017/18. Herefter vil Ulla Sassarsson, FRI, fra FRI's Aftaleudvalg supplere om status for ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Landskab, 2018.

Klimaændringer: Forsikringsselskabernes risikoperspektiver på bygninger v. Hans Reymann-Carlsen, Underdirektør forsikring, Forsikring og Pension

Teknologi og digitalisering: Fra intelligente til kognitive bygninger ved Jan B. Lillelund, CTO, IBM

Efter en kort opsamling fra de tre breakouts kårer vi Årets unge FRI Rådgiver 2018 og slutter af med en forfriskning som afslutning på dagen. 

Tilmeld dig her

Se invitationen til Årsmøde 2018

Se dagsorden for Generalforsamling 2018 her