Aarsmoede2018

FRI's Årsmøde 2018: Fremtidens kunder, fremtidens marked: Byggeri, Infrastruktur og Forsyning

På denne side finder du præsentationer og highlights fra FRI’s årsmøde 2018. Temaet for årsmødet var "Fremtidens kunder, fremtidens marked: Byggeri, infrastruktur og forsyning".

FRI's nyvalgte formand, Ib Enevoldsen, bød velkommen til Årsmødet 2018.

Se præsentation

Dernæst holdt keynote, fremtidsforsker Liselotte Lyngsø fra Future Navigator, oplæg under overskriften: Spot fremtidens kunder - de googler sig ALT! Så hvad skal de med rådgivere? Lyngsø tog os med på en tankevækkende rejse, hvor hun delte ud af sine erfaringer med at spotte trends i forhold til nye samarbejdsformer, kunderelationer- og rådgivningsprocesser. 

Medlemmer af FRI kan se optagelse af oplægget på siden her

Herefter præsenterede Henrik Stener Pedersen, Rambøll, FRI’s helt nye rapport Byggeri 2035 - Foresights og så på den forretningsmæssige betydning, fremtidsscenarierne har for rådgiver- og ingeniørvirksomhederne.

Se præsentation

Efterfølgende kunne deltagerne vælge mellem tre forskellige breakoutsessioner indenfor infrastruktur, forsyning og byggeri. 

Breakout Infrastruktur: Har kommunerne styr på vejene, og hvordan ser fremtiden ud for metro og letbane i København?

Velkomst ved Peter Aarkrog, Rambøll, formand for Infrastrukturudvalget i FRI: FRI’s aktiviteter og planer indenfor infrastruktur 2017/18

SAMKOM 2018: Ny status for de kommunale veje v. specialkonsulent Tom Elmer Christensen, KL

Se præsentation

Fremtidens metro og letbaner i København v. chef for Plan og Udvikling Nina Kampmann, Metroselskabet

Se præsentation

Breakout Forsyning: Får Danmark en samlet forsyningsstrategi? Hvad betyder det for fremtidens forsyning? 

Fælles Velkomst ved Thorkild Feldthusen, Rambøll og Niels Bahnsen, NIRAS, formænd for Miljø- og Klimaudvalget samt Energiudvalget i FRI: FRI’s aktiviteter og planer indenfor energi, miljø og klima i 2017/18.

Se præsentation

Hvad er der sket siden lancering af V-regeringens Forsyningsstrategien? Kan vi forvente en ensartet og sammenhængende regulering af forsyningssektoren? v. Kontorchef Henrik Kjærgaard, Forsyningskontor 1, Energi-, Klima- og Forsyningsministeriet

Se præsentation

Hvad ønsker de lokale politikere som ejere af forsyningsselskaberne? v. Bestyrelsesformand i Vestforbrænding og Medlem af bestyrelsen i Novafos A/S, Borgmester Furesø, Ole Bondo Christensen (A)

Se præsentation

Breakout Byggeri: Klimaforandringer, teknologi og digitalisering vil forandre vores byggeri. To bud på forandringer, vi oplever.

Velkomst ved Anders Kirk Christoffersen, NIRAS, formand for FRI’s Byggeriudvalg: FRI’s aktiviteter og planer indenfor byggeri 2017/18. Herefter vil Ulla Sassarsson, FRI, fra FRI's Aftaleudvalg supplere om status for ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Landskab, 2018.

Se præsentation

Klimaændringer: Forsikringsselskabernes risikoperspektiver på bygninger v. Hans Reymann-Carlsen, Underdirektør forsikring, Forsikring og Pension

Se præsentation

Teknologi og digitalisering: Fra intelligente til kognitive bygninger ved Jan B. Lillelund, CTO, IBM. 

Medlemmer af FRI kan se optagelse af oplægget på siden her

Efter en kort opsamling fra de tre breakouts kårede vi Årets unge FRI Rådgiver 2018. Valget faldt i år på Thomas Kruse fra Rambøll med sit klimapasningsprojekt Gentofterenden.

Se FRI's præsentation af de fem finalister og kåringen

Se Thomas Kruses præsentation af sit projekt Gentofterenden

Se billeder fra årsmødet her og klik på billedet for en større version.

     
   foto2  foto3
 foto4  foto5  foto6
 foto7  foto8  foto9
 foto10  foto11  foto12