Guldsaekke

FRI Kursus i ”Budgetansvar og omprojektering”

Kursus vedrørende den praktiske håndtering af rådgiveraftalens vilkår vedrørende budgetansvar og omprojektering.

I rådgiverbranchen opleves der en stigende tendens til, at bygherren pålægger rådgiveren et ansvar for budgettets overholdelse. Som led i dette budgetansvar underlægges rådgiveren en pligt til at yde vederlagsfri omprojektering, hvis budgettet ikke overholdes.

Budgetansvar og vilkår om vederlagsfri omprojektering indebærer en betydelig økonomisk risiko for rådgiveren – navnlig da de budgetter, som rådgiveren skal overholde, ofte er så skrabede, at de tilnærmelsesvist må anses som urealistiske.

Kurset indebærer en praktisk gennemgang af såvel rådgiverens som bygherrens rettigheder og pligter i relation til budgetansvar og omprojektering. Samtidig anvises forskellige metoder til – uanset rådgiveraftalens vilkår – at tilbageføre budgetansvaret til bygherren og dermed minimere risikoen for vederlagsfri omprojektering.

Kurset har et praktisk sigte og er tilrettelagt således, at deltagerne gives reelle værktøjer til at håndtere fremtidige vilkår om budgetansvar og vederlagsfri omprojektering.                                    

Undervisere er koncernjurist Lars Hauberg, NIRAS A/S og vicedirektør, advokat Ulla Sassarsson, FRI.

Praktisk information
Tid og sted:
Torsdag den 23. november 2017 kl. 09.00 til 12.00 i København, Industriens Hus, H.C. Andersens Boulevard 18, København.
Tilmelding København

og

Mandag den 27. november 2017 kl. 13.00 til 16.00 i Aarhus, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, Aarhus.
Der vil være sandwich fra kl. 12.30.
Tilmelding Aarhus

Pris: kr. 1.500,- ex. moms for medlemmer af FRI og Danske Arkitektvirksomheder og kr. 3.000,- ex. moms for ikke medlemmer.

Der er plads til max. 30 deltagere på kursus.
(Hvis der mod forventning er færre end 15 deltagere forbeholder vi os ret til aflysning af kurset.)

Print invitation