Animeret -foredragsholder -på

FRI kursus i AB 18

FRI tilbyder kursus i de nye regler for entrepriser: AB 18, hvor du på en dag kan komme i dybden med det nye regelsæt for entreprise.

Kurset er målrettet praktikere, som arbejder inden for byggeri. Formålet er at bidrage til en øget forståelse af de juridiske regler, der regulerer forholdet mellem bygherren og entreprenøren, samtidig med at kurset er praktisk orienteret. 

Da AB 92 fortsat vil have betydning nogle år endnu, og da den retspraksis, der er knyttet til AB 92, i vidt omfang stadig vil være relevant for fortolkningen af AB 18, gennemgås AB 18 med fokus på alle de væsentligste ændringer i forhold til AB 92.

Indhold:
Sikkerhedsstillelse, forsikring, risiko, ændringer, uforudsete forhold, tilsyn, byggemøder, betaling, tidsfristforlængelse, forsinkelse, erstatning/dagbod/godtgørelse, mangler, aflevering, arbejdets standsning, ophævelse, tvisteløsning.

Undervisere: 
Juridisk chef, advokat Helena Bente fra Orbicon, der er specialist i entrepriseret og vicedirektør, advokat Ulla Sassarsson, FRI. 

Så med dette undervisningsteam, vil du kunne få svar på dine spørgsmål!

Der er plads til max 50 deltagere pr. kursus, så det er først-til-mølle-princippet.

Praktisk information
Tid og sted:
tirsdag den 19. marts 2019 kl. 9.00 til 16.00 i Aarhus, Marselis Hotel, Strandvejen 25, Aarhus
Tilmelding Aarhus

og

Torsdag den 28. marts 2019 kl. 9.00 til 16.00 i København, Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Lyngby
Tilmelding København

Pris:
kr. 1.900,- ex. moms for medlemmer af FRI og Danske Arkitektvirksomheder og kr. 3.800,- ex. moms for ikke medlemmer.

Hvis der mod forventning er færre end 15 deltagere, forbeholder vi os ret til aflysning af kurset.

Print Invitation