Guldsaekke

FRI Kursus i budget og risikostyring set fra rådgiverens, entreprenørens og bygherrens synsvinkel

ABR 18 og Ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Landskab 2018 stiller nye og skærpede krav til rådgiver og bygherren - både for så vidt angår økonomi- som risikoaspektet i et projekt.

Kurset giver mulighed for at høre om, hvordan rådgiveren bedst håndterer de nye udfordringer samt hvilke overvejelser entreprenører gør sig og ikke mindst hvilke forventninger bygherren har til rådgiveren, når det drejer sig om økonomi og risikostyring.
Til at belyse dette bidrager koncernjurist Lars Hauberg, NIRAS; tilbudsdirektør Søren Sørensen, MTH; og afdelingsleder Finn Bloch, Københavns Lufthavne.

Program

 • Rådgiverens forpligtelser i henhold til ABR 18 og ydelsesbeskrivelsen
  v/Lars Hauberg
 • Pause
 • Entreprenørens overvejelser ved budgetlægning
  v/Søren Sørensen
 • Pause
 • Bygherrens forventninger til - og samspil ved rådgivers økonomistyring og risikohåndtering
  v/Finn Bloch
 • Pause
 • Afsluttende opsummering/debat om rådgiverens forpligtelser
  v/Lars Hauberg

Undervisere er:
Koncernjurist, advokat Lars Hauberg, NIRAS A/S
tilbudsdirektør Søren Sørensen, MT Højgaard og
afdelingsleder Finn Bloch, Københavns Lufthavne a/s.

Praktisk information
Tid og sted:
Torsdag den 25. oktober 2018 kl. 12.30 til 16.30 i København, Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Lyngby.
Der vil være sandwich fra kl. 12.00
Tilmelding København

og

Onsdag den 21. november 2018 kl. 12.30 til 16.30 i Aarhus, Scandic City, Østergade 10, Aarhus.
Der vil være sandwich fra kl. 12.00.
Tilmelding Aarhus

Pris: kr. 1.700,- ex. moms for medlemmer af FRI og Danske Arkitektvirksomheder og kr. 3.400,- ex. moms for ikke medlemmer.

Der er plads til max. 50 deltagere på kursus.
(Hvis der mod forventning er færre end 20 deltagere forbeholder vi os ret til aflysning af kurset.)

Print invitation