Klode, Europa, Middelhavet

FRI-kursus i FIDIC’s revised ”White Book”

FIDIC har i foråret 2017 udgivet en revideret udgave af FIDIC’s Client/Consultant Model Services Agreement også kendt som FIDIC White Book, der benyttes ved alle typer rådgiveraftaler særligt indenfor byggeri og anlæg. Den reviderede aftale indeholder en række ændringer af betydning vedrørende ansvarsforhold og anvendelsen af FIDIC White Book.

Kursets hovedformål er at give deltagerne et overordnet kendskab til ændringerne samt det generelle indhold af FIDIC’s White Book.

Fokus er på den praktiske forståelse af kontraktvilkårene og ændringerne i disse i forhold til den tidligere version - både i forbindelse med afgivelse af tilbud, indgåelse af rådgiveraftalen, aftalens udførsel samt i en eventuel tvistsituation.

Derudover vil forskellene til ABR 89 generelt blive gennemgået, ligesom betydningen af de kultur- og forretningsforskelle en dansk rådgivningsvirksomhed oplever, når vi bistår som rådgiver på byggeri i udlandet, blive diskuteret.

Praktiske eksempler og forslag til løsninger vil blive drøftet. Det forudsættes, at deltagerne aktivt deltager og involverer sig i undervisningen med egne holdninger og erfaringer fra både Danmark og udlandet.

Kursets niveau vil blive tilpasset deltagernes baggrund og erfaring med at arbejde med internationale projekter, idet nogen praktisk erfaring dog forudsættes.

Eventuelle emner, som ønskes drøftet, bedes fremsendt til wt@frinet.dk senest den 24. marts 2017.

Kurset afvikles på dansk, men materialet er på engelsk.

Undervisere er advokat Ulrik Bang-Olsen, Bang-Olsen Law Firm og Ulla Sassarsson, advokat og vicedirektør i FRI, som også sidder i FIDIC’s taskforce, der har revideret White Book.

Program

1. FIDIC kontrakter og anvendelsen heraf i Danmark.
2. Ændringerne i FIDIC White Book, 2017.
3. FIDIC White Book – opbygning og anvendelse.
4. Overordnede forskelle mellem ABR 89 og FIDIC.
5. White Book’s regulering af;
    a) gennemførsel af rådgivningsopgaven
    b) ansvarsforhold og misligeholdelsesbeføjelser
    c) betaling
    d) forsikring
    e) IP-rettigheder
    f) tvistløsning
6. Analyse af kontraktuel risikoprofil efter ændringer i FIDIC’s White Book samt anbefalinger vedrørende aftaleordlyd.
7. Perspektivering - Engineer’s rolle i FIDIC kontrakter samt generelt om rådgivning om FIDIC kontrakter.

Praktisk information

Tid og sted:
Onsdag den 29. marts 2017 kl. 12.30 til 16.30 i Lyngby, Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, LyngbyDer vil være sandwich fra kl. 12.00
Tilmelding

Pris: kr. 1.800,- ex. moms for medlemmer af FRI og DANSKE ARK og kr. 3.600,- ex. moms for ikke-medlemmer.

Der er plads til max. 45 deltagere på kurset.
Hvis der mod forventning er færre end 15 deltagere forbeholder vi os ret til aflysning af kurset.

Print invitation