Papirstak

FRI kursus i Tilbudsloven

Kurset retter sig mod projekterende, der gennemfører udbud af entrepriser under tærskelværdien. Kurset giver en grundig gennemgang af reglerne, så du ikke begår fejl!

Kom og bliv klogere på Tilbudsloven mandag den 23. oktober 2017 i Aarhus kl. 13.00 eller torsdag den 26. oktober 2017 i København kl. 9.00.

Undervisere er advokat Trine Albirk, MT Højgaard og vicedirektør, advokat Ulla Sassarsson, FRI.

Program

  • Hvornår skal Tilbudsloven benyttes?
  • Hvem skal udbyde efter Tilbudsloven?
  • Hvordan udbyder man efter Tilbudsloven?
  • Hvornår kan man nøjes med at indhente underhåndsbud?
  • Hvordan er reglerne for at udsætte en licitation?
  • Må man indhente supplerende oplysninger fra tilbudsgiver?
  • Hvordan håndteres unormalt lave tilbud?
  • Må man acceptere tilbud med forbehold?
  • Hvornår må man acceptere alternative tilbud?

Og hvad deltagerne i øvrigt har lyst til at høre om f.eks.

  • Udbud af rådgiverydelser under tærskelværdien efter Udbudsloven.


Praktisk information

Tid og sted:
mandag den 23. oktober 2017 kl. 13.00 til 16.00 i Aarhus, Comwell Aarhus, Værkmestergade 2 i Aarhus
Tilmelding Aarhus

og

Tirsdag den 26. oktober 2017 kl. 09.00 til 12.00 i København, Industriens Hus, H.C. Andersens Boulevard 18, København
Tilmelding København

Pris:
kr. 1.000,- ex. moms for medlemmer af FRI og Danske Arkitektvirksomheder og kr. 2.000,- ex. moms for ikke medlemmer.

Der er plads til 30 deltagere på hvert kursus.

Hvis der mod forventning er færre end 15 deltagere, forbeholder vi os ret til aflysning af kurset.

Print Invitation