Bog -med -kuglepen

FRI og Danske Arkitektvirksomheder indbyder til kursus i ABR 18

ABR 89 er blevet revideret, og revisionen har medført radikale ændringer i forhold til de aftalevilkår, som vi kender. De nye krav til rådgiverne vil få stor betydning for den måde, ingeniører og arkitekter fremover skal tilrettelægge arbejdet på.

Det er vigtigt, at virksomhederne bruger tid og ressourcer på at sætte sig ind i ABR 18 og justerer arbejdsprocesserne i overensstemmelse hermed. Der er flere forhold, som skal håndteres langt mere håndfast, end rådgiverne hidtil har været vant til, fx økonomi og risici, ekstraarbejder og omprojekteringsklausuler. Og så er der de nye bestemmelser om direkte krav, projektgennemgang, konventionalbod for glemte ydelser, dagbod og tvisteløsning.

Så udnyt muligheden og brug en dag på at få indsigt i de nye bestemmelser og ikke mindst konsekvenserne for jeres måde at drive forretning på, når ABR 18 nu tages i anvendelse. Deltagerne får også en indføring i, hvad der gælder uden for ABR 18’s område.

Kurset er arrangeret af Danske Arkitektvirksomheder og FRI. 

Undervisere er:

Chefjurist, advokat Preben Dahl, Danske Arkitektvirksomheder, der har været Danske Arkitektvirksomheders forhandler i AB-udvalget og vicedirektør, advokat Ulla Sassarsson, FRI, der har været suppleant for FRI’s forhandler i AB-udvalget.

Der er plads til max 40 deltagere pr. kursus, fordelt på 20 ingeniører og 20 arkitekter, så du er IKKE garanteret en plads, selvom du er tilmeldt.

Hvis der mod forventning er færre end 20 deltagere, forbeholder vi os ret til aflysning af kurset.

Tid og sted:
København: Industriens Hus, Ambition 19, H.C. Andersens Blv. 18 København V
Mandag den 8. april 2019, Kl. 9:30 – 16:00

Pris: 1.900 kr. eks. moms

Morgenbuffet fra kl. 9:00

Tilmelding senest 25/3:
I e-mail direkte til Ulla Michael på um@danskeark.dk

Husk: Oplys navn, virksomhed og e-mail

Aarhus: Aarhussalen, Hovedlokale 2, Skt. Knuds Torv 3, Aarhus C
Torsdag den 11. april 2019, Kl. 8:30 – 15:00

Morgenbuffet fra kl. 8:15

Tilmelding senest 8/4:
I e-mail direkte til Ulla Michael på um@danskeark.dk

Husk: Oplys navn, virksomhed og e-mail

Download pdf