Spoergsmaalstegn

FRI og DANSKE ARK tilbyder kurser i udbudsloven

Viden om udbudsreglerne er meget vigtigt for arkitekterne og ingeniørernes arbejde. Det er vigtigt, både når arkitekter og ingeniører selv skal afgive tilbud, og når man som rådgiver skal udarbejde udbudsgrundlag til entreprenørerne for en offentlig bygherre.

Derfor udbyder Danske Arkitektvirksomheder og FRI et kursus i udbudsloven, hvor du har muligheden for at opnå kendskab eller genopfriske dit kendskab til de meget komplekse regler.

På kurset gennemgås bl.a. formål og principper, hvornår skal der udbydes og af hvem, hvad gælder over og under tærskelværdierne, de forskellige udbudsprocedurer, udvælgelse og tildelingskriterier, dialog og inhabilitet, ændring af kontrakter, tidsfrister m.v.

Undervisere er:

Chefjurist, advokat Preben Dahl, Danske Arkitektvirksomheder, sagkyndig i Klagenævnet for Udbud og vicedirektør, advokat Ulla Sassarsson, FRI, der sad i Udbudslovsudvalget da loven skulle vedtages.

Der er plads til max 40 deltagere pr. kursus, fordelt på 20 ingeniører og 20 arkitekter, så du er IKKE garanteret en plads, selvom du er tilmeldt.

Der opkræves et deltagergebyr på kr. 1.200 ex moms pr. deltager.

Hvis der mod forventning er færre end 20 deltagere, forbeholder vi os ret til aflysning af kurset.

Tid og sted:
Industriens Hus, Ambition 13 +15, H.C. Andersens Boulevard 18, København V.
Mandag den 29. april 2019 kl. 12.30 til 16.30

Tilmelding foregår i en mail til Ulla Michael på um@danskeark.dk

Husk at oplyse navn, virksomhed og email.