Mand kigger på spoergsmaalstegn

FRI og Danske Arkitektvirksomheder inviterer til medlemsmøder om ABR 18

FRI og Danske Arkitektvirksomheders forhandlere i AB-udvalget informerer om den nye ABR 18. AB-reglerne er blevet revideret, og de nye aftaledokumenter: ABR 18 og AB 18/ABT18 er sendt i høring.

Dokumenterne er ændret radikalt, og ændringerne vil få stor betydning for den måde ingeniører og arkitekter fremover skal tilrettelægge arbejdet på.

Det er vigtigt, at arkitekt- og ingeniørvirksomhederne bruger tid og ressourcer på at sætte sig ind i de nye aftaledokumenter og justerer arbejdsprocesserne i overensstemmelse hermed. Organisationerne vil derfor tilbyde kurser og informationsmøder om de nye aftalesæt umiddelbart efter at de endelige dokumenter offentliggøres i maj 2018.

Danske Arkitektvirksomheder og FRI indleder med at informere om det nye aftalesæt på fire medlemsmøder i København, Kolding, Aarhus og Aalborg. Her vil FRI og Danske Arkitektvirksomheders forhandlere i AB-udvalget:

Juridisk direktør Erik Simonsen, Rambøll og chefjurist Preben Dahl, Danske Arkitektvirksomheder orienterer om de nye bestemmelser og baggrunden herfor.

På mødet i København vil DI’s forhandler Mogens Hansen supplere med et indlæg om AB/ABT og de overvejelser, der ligger til grund for ændringerne.

Læs høringsmateriale på Høringsportalen

Der er plads til mellem 40 og 70 deltagere pr. møde, så det er først-til-mølle-princippet.

Praktisk information

Tid og sted:
Mandag den 14. maj 2018 kl. 13.00 til 17.00 i København, DI. H.C. Andersens Boulevard 18, København V.

Tirsdag den 29. maj 2018 kl. 9.30 til 12.30 i Aalborg, Scandic Aalborg Øst, Hadsundvej 200, Aalborg Ø.

Tirsdag den 29. maj 2018 kl. 15.30 til 18.30 i Aarhus, Hotel Marselis, Strandvejen 25, Aarhus C.

Onsdag den 30. maj 2018 kl. 10.00 til 13.00 i Kolding, Comwell Kolding, Skovbrynet 1, Kolding

Pris:
Deltagelse er gratis, men der er et no-show-fee på kr. 500,- ex. moms.
Der kan kun deltage medlemmer af FRI eller Danske Arkitektvirksomheder.

Tilmeldingsfrist:
Senest 2. maj 2018 i København og 18. maj 2018 til møderne i Jylland.

Der åbnes for tilmelding den 12. marts 2018 kl. 10.00
Tilmelding

Print program