Animeret -foredragsholder -på

FRI og Danske Arkitektvirksomheders kursus i AB 18

Organisationerne tilbyder kursus i de nye regler for entrepriser: AB 18, hvor du på en dag kan komme i dybden med det nye regelsæt for entreprise.

Kurset er målrettet praktikere, som arbejder inden for byggeri. Formålet er at bidrage til en øget forståelse af de juridiske regler, der regulerer forholdet mellem bygherren og entreprenøren, samtidig med at kurset er praktisk orienteret

Da AB 92 fortsat vil have betydning nogle år endnu, og da den retspraksis, der er knyttet til AB 92, i vidt omfang stadig vil være relevant for fortolkningen af AB 18, gennemgås AB 18 med fokus på alle de væsentligste ændringer i forhold til AB 92.

Indhold:
Sikkerhedsstillelse, forsikring, risiko, ændringer, uforudsete forhold, tilsyn, byggemøder, betaling, tidsfristforlængelse, forsinkelse, erstatning/dagbod/godtgørelse, mangler, aflevering, arbejdets standsning, ophævelse, tvisteløsning.

Undervisere:
Advokat Helena Bente fra Orbicon, der er specialist i entrepriseret og chefkonsulent Mogens Hansen, DI, der har været DI’s forhandler i AB-udvalget. 

Så med dette undervisningsteam, vil du kunne få svar på dine spørgsmål!

Der er plads til max 70 deltagere pr. kursus, så det er først-til-mølle-princippet.

Praktisk information
Tid og sted:
Mandag den 25. juni 2018 kl. 9.00 til 16.00 i Aarhus, Comwell Aarhus, Værkmestergade 2, Aarhus
Tilmelding Aarhus

og

Onsdag den 27. juni 2018 kl. 9.00 til 16.00 i København, Industriens Hus, H.C. Andersens Boulevard 18, København V
Tilmelding København

Pris:
kr. 1.800,- ex. moms for medlemmer af FRI og Danske Arkitektvirksomheder og kr. 3.600,- ex. moms for ikke medlemmer.

Hvis der mod forventning er færre end 15 deltagere, forbeholder vi os ret til aflysning af kurset.

Print Invitation