Projektplan

FRI kursus i Projekteringsledelse – nye skærpede krav

Det nye AB-aftalesæt - særligt ABR 18 - suppleret med Ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Landskab 2018 stiller nye og skærpede krav til rådgivernes projekteringsledelse. Det er derfor vigtigt at være helt klar over de forpligtelser, som fremover er en del af projekteringsledelsen.

Kurset vil klæde dig på til at udfylde projekteringsledelsesrollen.

På kurset bliver der blandt andet fokuseret på

  • projekteringsledelsens overordnede formål, herunder bygherres forventninger og krydsfeltet mellem projektparter.
  • ABR 18’s afledte rammer for projekteringslederen, herunder økonomistyring, omprojektering, ansvar ifm. entreprise-kontrakter.  Ansvar ved mangler og forglemmelser ved manglende koordinering.
  • Hvordan den nye fasedeling udnyttes bedst?
  • Hvordan ydelsesplanen benyttes til organisering af samar-bejdet mellem de projekterende rådgivere og entreprenører?
  • Hvordan grænseflader i forbindelse med entreprenør-projektering niveaudeles?
  • Hvordan projektgennemgang vs. optimering er tænkt?
  • Styring af proces for aflevering & ibrugtagning.
  • Krav til digital projektering.
  • Myndighedsforhold, herunder certifikationer.
  • Kvalitetssikring.

Undervisere:
Adm. direktør Morten Stahlschmidt, KANT arkitekter og teknisk direktør John Flemming Jensen, Orbicon

Praktisk information

Tid og sted:
Torsdag den 12. september 2019 kl. 9.00 til 16.00 i København, Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Lyngby 
Tilmelding København

og

Tirsdag den 17. september 2019 kl. 9.00 til 16.00 i Aarhus, Helnan Marselis, Strandvejen 25, Aarhus
Tilmelding Aarhus

Pris: kr. 1.900,- ex. moms for medlemmer af FRI og Danske Arkitektvirksomheder og kr. 3.800,- ex. moms for ikke-medlemmer.

OBS
Der er plads til max 45 deltagere pr. kursus.

Hvis der mod forventning er færre end 15 deltagere forbeholder vi os ret til aflysning af kurset.

Print invitation