Aarsmoede 2016

FRI's Årsmøde 2016 - highlights og præsentationer

På denne side finder du præsentationer og highlights fra FRI’s årsmøde 2016. Omdrejningspunktet for årsmødet var FRI's rapport State of the Nation, som beskriver tilstanden af Danmarks aktuelle infrastruktur.

FRI’s formand Carsten Toft Boesen præsenterede hovedkonklusionerne fra rapporten. For en lang række sektorer går det bedre, end da FRI sidst lavede undersøgelsen i 2012. Men rapporten viser dog desværre også, at specielt de kommunale veje og broer og kommunale bygningers vedligehold er for nedadgående. 

Se FRI's præsentation fra Årsmødet

Læs rapporten State of the Nation

På årsmødet inviterede en veloplagt Transport- og bygningsminister Hans Chr. Schmidt FRI med i et kommende forum, hvor de offentliges kunders håndtering af udbud skal diskuteres, og så roste han State of the Nation for at sætte en vigtig dagsorden.

Administrerende direktør i PensionDanmark, Torben Möger Pedersen, fortalte, at de har investeret penge i europæisk infrastruktur og meget gerne vil investere i dansk infrastruktur. Men at der fortsat er en række barrierer for at gøre det. Derfor kan de private penge ikke komme i spil som reel finansiering til at løfte infrastrukturefterslæbet i kommunerne. 

Under kyndig styring fra Berlingskes politiske kommentator Thomas Larsen, blev vi vidner til en debat om værdien af infrastruktur og mulighederne for at finansiere bedre infrastruktur mellem Benny Engelbrecht (S), Villum Christensen (LA) og Christian Poll (Alt). Debatten afslørede en række uenigheder mellem partierne.

Breakouts
Som sidste år havde deltagerne mulighed for at vælge mellem fire forskellige fagspor koncentreret om hver sin sektor.

Byggeri - BYGST giver opsang til rådgiverne
Gyrithe Saltorp, CEO i Bygningsstyrelsen, havde en række interessante budskaber til FRI’s medlemmer på årsdagen. På den positive side er der afsat 750 mio. kr. mere pr år fra 2016-19 og 600 mio. kr. pr. år fra 2020 og frem til at vedligeholde universiteterne. Til gengæld er BYGST ude med en opsang til rådgiverne - blandt andet med ønske om fokus på effekt, bedre processer og styring, bedre koordinering mellem fag i totalrådgivning, bedre kvalitet og flere BIM kompetencer.

BYGST kunne også fortælle om nogle af de overvejelser, de har om at udfordre byggeriets vanetænkning. Uanset om vi som rådgivere er enige i kritikken eller ej, så skal vi lytte og arbejde for bedre løsninger. Byggeriudvalget vil i 2016 bl.a. sætte fokus på rådgivernes værdi og forventningsafstemning – og tage initiativ til en videre dialog med BYGST. 

Se Gyrithe Saltorps præsentation

Klimatilpasning, vand og spildevand
State Of The Nation rapporten gav gode karakterer til både vand- og spildevandssektoren. Således havde Gerda Hald, vicedirektør i VandCenter Syd, et særdeles positivt udgangspunkt for sit oplæg om VandCenter Syd. I oplægget og i dialogen med de tilstedeværende rådgivere rundede Gerda Hald nogle af de væsentlige pointer i SOTN, som fx den fælles ressource og medarbejderudfordring i vandsektoren og behovet for fortsat at bevare et højt investeringsniveau til nye og eksisterende anlæg.

Herudover kom breakout-sessionen omkring emner som; blødgøring af vand - en hellig ko, der skal slagtes, klimatilpasning, sikring af grundvand via opkøb af skovareal, forsyningssektorens samfundsværdi, elektronisk overvågning af vandkvalitet, etc. 

Se Gerda Halds præsentation 

Energisektoren står over for større omstilling, hvis ambitionerne om fossilfrit samfund skal indfries
Torben Glar Nielsen, CTO ved Energinet.dk, mente, at vi i det fremtidige energisystem vil opleve Brownout. Brownout er planlagte eller uplanlagte elafbrydelser med kortere varighed. Udfordringen er at etablere et energisystemet, hvor brownout påvirker mindst muligt. Energinet.dk arbejder med den udfordring i faser.

På den korte bane skal der etableres udlandsforbindelser. Der er planer om yderligere tre forbindelser end de, der i øjeblikket er under konstruktion (COBRA cable til Holland, forbindelse via Kriegers Flak til Tyskland samt en yderligere forbindelse til Tyskland i Sønderjylland). Herudover skal der udvikles grænseoverskridende markeder for salg og køb af energi. På den mellemlange bane tænkes der Smart Grid og sammentænkning af el, gas, varme og transport, og på den lange bane lagring af vindkraft og grønne gasser. 

Se Torben Glar Nielsens præsentation 

VD arbejder på politiske aftaler for vedligehold af statslige veje
Statsveje udgør kun 4% af det samlede vejnet i Danmark, men står for 45% af trafikken. Vejdirektoratets direktør Jens Holmboe orienterede om en række væsentlige overvejelser, fx. fokus på totalentrepriser, som de ser en række fordele ved, at VD i fremtiden vil stille højere krav til kvaliteten og vedligeholdsomkostningerne ved projekter, samt at der eksperimenteres med nye finansieringsformer til projekter, som eksempelvis den nye Frederikssundsbro, som vil være delvist brugerfinansieret.

Vejdirektoratet arbejder målrettet på at få politiske aftaler til vedligehold af de statslige veje og præsenterede også muligheden for et samlet udbud af vedligehold på statens vejnet i 2017. Andre interessante highlights var, at VD sammen med KTC har samlet information om de kommunale infrastruktur-aktiver (SAMKOM 2016), og at VD har meget fokus på innovation, og her forventes rådgiverne at kunne spille en stor rolle. 

Se Jens Holmboes præsentation

Sidst på dagen blev Jens Rosenville fra Rambøll kåret som Årets unge FRI-rådgiver 2016, for sin involvering i et af Nordsøens største gasprojekter for Maersk Oil.

Læs om kåringen her

Læs også siden om FRI's generalforsamling 2016 

Se billeder fra årsmødet her og klik på billedet for en større version.

     
 Aarsmoede13  Aarsmoede12  Aarsmoede11
 Aarsmoede7  Aarsmoede10  Aarsmoede8
 Aarsmoede14  Aarsmoede3  Aarsmoede5
 Aarsmoede9  Aarsmoede2  Aarsmoede1