FRI årsmøde 2017

FRI's Årsmøde 2017 - highlights og præsentationer

På denne side finder du præsentationer og highlights fra FRI’s årsmøde 2017. Temaet for årsmødet var Kravene til fremtidens rådgivere - klimatilpasning, bæredygtighed og produktivitet.

FRI’s formand Carsten Toft Boesen bød velkommen og præsenterede temaet for årsdagen: Kravene til fremtidens rådgivere - klimatilpasning, bæredygtighed og produktivitet.

Se FRI's præsentation fra Årsmødet 

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt holdt oplæg om ”Klimaforandringer, effektivisering og produktivitet: regeringens ambitioner og krav til den danske forsyningssektor”. 

Ministeren fremhævede, at rådgiverne er centrale for udvikling af forsyningssektoren. De er med hele vejen rundt med innovation som pejlemærke. Med denne position skal rådgiverne hjælpe kunderne i sektoren med at tænke effektivitet og klima ind eksisterende processer og i valg af løsninger. Ministeren havde for øje, at viden som udvikles i sektoren er med til at sikre øget eksport. Ministeren viste, at han har en grundlæggende forståelse for den rolle vi som branche spiller, i forhold til udviklingen af Danmark som samfund.

Märtha Rehnberg, DareDisrupt, kom med et inspirerende og tankevækkende indlæg om, hvordan udvikling ikke foregår lineært men eksponentielt. Særligt skal vi som branche være opmærksomme på de kreative kryds, der opstår, når udviklingen af forskellige teknologier skaber nye muligheder og giver et andet marked end det vi tradionelt forventer. Som rådgivere skal vi ikke blot løse de aktuelle problemer, vi skal se de fremtidige muligheder. Det vil også styrke værdien af de løsninger, vi skaber til kunderne i fremtiden.

Märtha Rehnbergs præsentation 

Breakout sessioner
Som i tidligere år havde deltagerne mulighed for at vælge mellem forskellige sektorspor, i år var der fokus på Forsyning og Byggeri. Klik på indlægsholdernes navne for at se eller gense deres præsentationer.

Lars Therkildsen, HOFORKim Mortensen, Dansk Fjernvarme og Lars Aagaard, Dansk Energi gav alle et bud på, hvad en ny forsyningsstrategi og en evt. åbning af energiforliget vil betyde for branchen. 

I byggeri-sessionen talte Peter Spøer, Jeudan; Rikke Faaborg, By & Havn og Jacob Steen Møller, DTU Campus Service om, hvilke overvejelser der kendetegner bygherrens strategi og projekter, og hvad skal fremtidens rådgiver levere? 

Som afslutning på dagen blev Jens Bøttcher Meyer fra Atkins Danmark kåret som Årets unge FRI-Rådgiver 2017. Dommerkomiteen skriver i sin begrundelse, at valget faldt på den 35-årige ingeniør på grund af hans naturlige lederevner og evne til at skabe nye tekniske løsninger, der blandt andet er kommet til udtryk i projektet omkring den nye bane København – Ringsted.

Se billeder fra årsmødet her og klik på billedet for en større version.

     
 foto1  foto2  foto3
 foto4  foto5  foto6
 foto7  foto8  foto9
 foto10  foto11  foto12