Bøger, blok, papir

Kommende kurser i FRI

FRI holder løbende kurser, arrangementer, møder, mv., her finder du en oversigt over, hvad der foreløbigt er planlagt. Der vil blive udbudt nye kurser her på siden.

Har du idéer til nye kurser, er du velkommen til at sende en mail til Winnie Toft på wt@frinet.dk

Kursus

Afholdes Underviser(e)/
oplægsholder(e)
Program og tilmelding
  FRI kursus i ny byggesagsbehandling, certificeringsordning og bygningsreglement  – ændringerne i praksis i Købenahvn  Torsdag den
1. marts 2018 kl. 9.00 til 11.30
Anne-Sofie Bang Lassesen, TBST, Annemarie Poulsen, TBST og Inge Ebbensgaard, FRI Læs mere her

FRI's Generalforsamling og Årsmøde København

Torsdag den
1. marts 2018

Carsten Toft Boesen, Henrik Garver m.fl. læs mere
her

Kursus i FIDIC's "Red Book" og "Yellow Book" København

Tirsdag den 20. marts 2018 kl. 13.00 til 17.00

Steffen Hebsgaard Muff,
Njord Law firm og Ulla Sassarsson, FRI
Læs mere her

Kursus i Ydelsesbeskrivelser København

Tirsdag den 1. maj 2018 kl. 12.30 til 16.30

Niels Christian Toppenberg, COWI,
Kim Christiansen, Arkitektfirmaet Kim Christiansen, Preben Dahl, Danske Arkitektvirksomheder og
Ulla Sassarsson, FRI
Program følger senere

Kursus i Ydelsesbeskrivelser Aarhus

Onsdag den 9. maj 2018 kl. 12.30 til 16.30

Niels Christian Toppenberg, COWI,
Kim Christiansen, Arkitektfirmaet Kim Christiansen, Preben Dahl, Danske Arkitektvirksomheder og
Ulla Sassarsson, FRI
Program følger senere

AB infomøde København

Mandag den
14. maj 2018
kl. 13.00 til 17.00

Erik Simonsen, Rambøll,
Preben Dahl, Danske Arkitektvirksomheder og
Ulla Sassarsson, FRI
Program følger senere

Kursus i ABR 18 København

Torsdag den 24. maj 2018
kl. 9.30 til 16.30

Preben Dahl, Danske Arkitektvirksomheder og
Ulla Sassarsson, FRI
Program følger senere

AB infomøde Aalborg

Tirsdag den
29. maj 2018
kl. 9.30 til
12.30

Erik Simonsen, Rambøll,
Preben Dahl, Danske Arkitektvirksomheder og
Ulla Sassarsson, FRI
Program følger senere

AB infomøde Aarhus

Tirsdag den
29. maj 2018
kl. 15.30 til 18.30

Erik Simonsen, Rambøll,
Preben Dahl, Danske Arkitektvirksomheder og
Ulla Sassarsson, FRI
Program følger senere

AB infomøde Kolding

Onsdag den
30. maj 2018
kl. 10.00 til 13.00

Erik Simonsen, Rambøll,
Preben Dahl, Danske Arkitektvirksomheder og
Ulla Sassarsson, FRI
Program følger senere

Kursus i AB 18 / ABT 18 København

Mandag den 11. juni 2018
kl. 9.00 til 16.00

Mogens Hansen, DI og
Helena Bente, Rambøll
Program følger senere

Kursus i AB 18 / ABT 18
Aarhus

Tirsdag den 12. juni 2018
kl. 9.30 til 16.30

Mogens Hansen, DI og
Helena Bente, Rambøll
Program følger senere

Kursus i ABR 18 Aarhus

Torsdag den 14. juni 2018
kl. 9.00 til 16.00

Preben Dahl, Danske Arkitektvirksomheder og
Ulla Sassarsson, FRI
Program følger senere

FRI's Branchetopmøde  Aarhus

Onsdag den 10. oktober 2018

Henrik Garver m.fl. Program følger senere