Bøger, blok, papir

Kommende kurser i FRI

FRI holder løbende kurser, arrangementer, møder, mv., her finder du en oversigt over, hvad der foreløbigt er planlagt. Der vil blive udbudt nye kurser her på siden.

Har du idéer til nye kurser, er du velkommen til at sende en mail til Winnie Toft på wt@frinet.dk

 

Kursus

Afholdes Underviser(e)/
oplægsholder(e)
Program/Tilmelding

FRI's Branchetopmøde 
Aarhus

Mandag den
7. oktober
2019 kl. 14.00 til 17.30

Ib Enevoldsen,
Henrik Garver m.fl.
Læs
mere
her
FRI Kursus i AB 18
København
Onsdag den 
23. oktober 2019
kl. 9.00 til 16.00
Helena Bente,
Orbicon og
Ulla Sassarsson, FRI

Læs
mere
her

FRI Kursus i AB 18
Aarhus
Tirsdag den 
29. oktober 2019
kl. 9.00 til 16.00
Helena Bente, 
Orbicon og
Ulla Sassarsson, FRI
Læs 
mere 
her
FRI's og
Danske Arkitektvirksomheders
kursus i Ydelsesbeskrivelse
Bygherrerådgivning
København
Onsdag den
30. oktober 2019 
kl. 12.30 til 16.00
Niels Christian
Toppenberg,
COWI m.fl.
Program 
følger 
senere
FRI's kursus i
Ydelsesbeskrivelse Anlæg
Aarhus
Onsdag den
6. november 2019
kl. 13.00 til 16.00
Niels Christian
Toppenberg, 
COWI og
Susanne Lyngberg
Nilsson, NIRAS
Læs
mere
her

FRI's og
Danske Arkitektvirksomheders
kursus i Ydelsesbeskrivelse
Bygherrerådgivning
Aarhus

Torsdag den
7. november 2019 
kl. 12.30 til 16.00

Niels Christian 
Toppenberg, 
COWI m.fl
Program 
følger 
senere

FRI's kursus i
Ydelsesbeskrivelse Anlæg
København

Torsdag den
14. november 2019
kl. 13.00 til 16.00

Niels Christian 
Toppenberg, 
COWI og
Susanne Lyngberg 
Nilsson, NIRAS
Læs
mere
her
FRI's kursus i
budget og risikostyring
København
Onsdag den
20. november 2019
kl. 12.30 til 16.30

Lars Hauberg,
NIRAS
Søren Sørensen,
MT Højgaard og
Finn Bloch,
København Lufthavne

Læs
mere
her

FRI's kursus i
budget og risikostyring
Aarhus

Mandag den
25. november 2019
kl. 12.30 til 16.30

Lars Hauberg, 
NIRAS
Søren Sørensen, 
MT Højgaard og
Finn Bloch, 
København Lufthavne
Læs 
mere 
her
FRI's kursus i
praktisk projektledelse 
i forhold til ABR 18
Aarhus
Torsdag den
16. januar 2020
kl. 13.00 til 16.00
Lars Hauberg, 
NIRAS

læs
mere
her

FRI's kursus i
praktisk projektledelse 
i forhold til ABR 18
København

Torsdag den
23. januar 2020
kl. 13.00 til 16.00

Lars Hauberg, 
NIRAS
læs
mere
her

FRI's Generalforsamling
og Årsmøde 

København

Torsdag den
5. marts 2020
kl. 11.00 til 16.30

Ib Enevoldsen, 
Henrik Garver m.fl.
Program
følger
senere