Bøger, blok, papir

Kommende kurser i FRI

FRI holder løbende kurser, arrangementer, møder, mv., her finder du en oversigt over, hvad der foreløbigt er planlagt. Der vil blive udbudt nye kurser her på siden.

Har du idéer til nye kurser, er du velkommen til at sende en mail til Winnie Toft på wt@frinet.dk

Kursus

Afholdes Underviser(e)/
oplægsholder(e)
Program og tilmelding

Kursus i implementering af certificeringsordning og BR's brandkrav i praksis København

Onsdag den 18. april 2018 kl. 13.00 til 16.00

Anne-Sofie Bang Lassesen, TBST, Annemarie Poulsen, TBST og Finn Buus
Steffensen, NIRAS
Læs mere her

Medlemsmøde om
ABR 18 København

Mandag den
14. maj 2018
kl. 13.00 til 17.00

Erik Simonsen, Rambøll,
Preben Dahl, Danske Arkitektvirksomheder og
Ulla Sassarsson, FRI
læs mere her

Medlemsmøde om
ABR 18 Aalborg

Tirsdag den
29. maj 2018
kl. 9.30 til
12.30

Erik Simonsen, Rambøll,
Preben Dahl, Danske Arkitektvirksomheder og
Ulla Sassarsson, FRI
Læs mere her

Medlemsmøde om
ABR 18 Aarhus

Tirsdag den
29. maj 2018
kl. 15.30 til 18.30

Erik Simonsen, Rambøll,
Preben Dahl, Danske Arkitektvirksomheder og
Ulla Sassarsson, FRI
Læs mere her

Medlemsmøde om
ABR 18 Kolding

Onsdag den
30. maj 2018
kl. 10.00 til 13.00

Erik Simonsen, Rambøll,
Preben Dahl, Danske Arkitektvirksomheder og
Ulla Sassarsson, FRI
Læs mere her

Kursus i implementering af
BR's konstruktionskrav
Aarhus

Onsdag den 6. juni 2018
kl. 13.00 til 16.00

Niels Jørgen Aagaard, DTU og Finn O. Sørensen, EKJ Program følger senere

Kursus i implementering af
BR's konstruktionskrav
København

Fredag den
8. juni 2018
kl. 09.00 til 12.00

Niels Jørgen Aagaard, DTU og Finn O. Sørensen, EKJ Program følger senere

FRI's Branchetopmøde  Aarhus

Onsdag den 10. oktober 2018

Henrik Garver m.fl. Program følger senere

FRI's Generalforsamling og Årsmøde København

Torsdag den 7. marts 2019

Ib Enevoldsen, Henrik Garver m.fl. Program følger senere