Bøger, blok, papir

Kommende kurser i FRI

FRI holder løbende kurser, arrangementer, møder, mv., her finder du en oversigt over, hvad der foreløbigt er planlagt. Der vil blive udbudt nye kurser her på siden.

Har du idéer til nye kurser, er du velkommen til at sende en mail til Winnie Toft på wt@frinet.dk

Kursus

Afholdes Underviser(e)/
oplægsholder(e)
Program og tilmelding

FRI og Danske 
Arkitektvirksomheders 
Kursus i 

udbudsloven København

Mandag den 29. april 
2019 kl. 12.30 til 16.30

Preben Dahl, Danske 
Arkitektvirksomheder og 
Ulla Sassarsson, FRI
Læs mere
her
FRI og Danica Pensions
kursus i Stress som leder
København
Mandag den 6. maj 2019
kl. 9.00 til 12.00
Lene M.J. Andersen,
Mindtrainer
Læs mere
her
FRI og Danica Pensions 
kursus i Stress som leder
Aarhus
Tirsdag den 7. maj 2019
kl. 13.00 til 16.00
Lene M.J. Andersen, 
Mindtrainer
Læs mere 
her
FRI og Danica Pensions 
kursus i Stress som leder -
opfølgning fra kursus 2

København
Mandag den 20. maj 2019
kl. 09.00 til 12.00
Lene M.J. Andersen, 
Mindtrainer
Program
følger
senere

FRI og Danica Pensions 
kursus i Stress som leder - 
Workshop fra kursus 1+2

København

Torsdag den 29. august 2019
kl. 09.00 til 12.00

Lene M.J. Andersen, 
Mindtrainer
Program 
følger 
senere

FRI's Branchetopmøde 
Aarhus

Mandag den 7. oktober
2019 kl. 14.00 til 17.30

Ib Enevoldsen,
Henrik Garver m.fl.
Program
følger
senere

FRI's Generalforsamling
og Årsmøde 

København

Torsdag den 5. marts
2020 kl. 11.00 til 16.30

Ib Enevoldsen, 
Henrik Garver m.fl.
Program
følger
senere