Bøger, blok, papir

Kursus i Entrepriseret / AB 92

Det er vigtigt at kunne reglerne i AB 92, når man arbejder med entreprenører – ellers kan man nemt komme til kort. Så sørg for at være på forkant, hvis problemerne opstår! Undervisere er advokat Trine Albirk, MT Højgaard og vicedirektør, advokat Ulla Sassarsson, FRI.

FRI’s kursus i entrepriseret og AB 92 giver en grundig indføring i entrepriseretten med fokus på de emner, som en rådgiver møder i dagligdagen. FRI har allieret sig med en meget erfaren entrepriserets advokat – Trine Albirk – der udover at være en dygtig underviser, kan give dig den nødvendige indsigt i reglerne – set fra begge sider - så du er klædt på, når du bliver mødt med krav og indsigelser fra entreprenørens side.

Kom og bliv klogere på dette tirsdag den 24. oktober 2017 i Aarhus fra kl. 9.00 til 17.00 eller den 29. november 2017 i København kl. 9.00 til 17.00

Program

 • AB 92´s indledende bestemmelser om aftalefortolkning med henblik på afklaring af, hvilke ydelser der er indeholdt i aftalen.
 • Uklarheder i udbudsmaterialet samt uforudsete hindringer i bygninger og grund.
 • Risikoen for arbejdets forringelse, ødelæggelse og bortkomst, herunder for bygherreleverancer.
 • Risikoen for skader på hinandens arbejder.
 • Entreprenørens ansvarsforsikring.
 • Sikkerhedsstillelse, nedskrivning og muligheden for at få udbetalt fra sikkerheden.
 • Ændringer i arbejdet, herunder bygherrens ret til at forlange ændringer, betaling for disse og reglerne om enhedspriser.
 • Betaling af entreprenørens ydelse og reglerne om slutopgørelser, renter og index.
 • Tidsfristforlængelse, forsinkelse, dagbøder og erstatning.
 • Aflevering.
 • Tilsynets kompetence og fuldmagt.
 • Ophævelse og konkurs.
 • Byggemøder og byggemødereferaternes juridiske betydning.
 • Mangler ved entreprenørens arbejde og entreprenørens udbedringspligt og - ret.

Praktisk information
Tid og sted:
tirsdag den 24. oktober 2017 kl. 09.00 til 17.00 i Aarhus, Comwell Aarhus, Værkmestergade 2, Aarhus.
Tilmelding Aarhus

onsdag den 29. november 2017 kl. 09.00 til 17.00 i København, Industriens Hus, H.C. Andersens Boulevard 18, København.
Tilmelding København

Pris:
kr. 2.200,- ex. moms for medlemmer af FRI og Danske Arkitektvirksomheder og kr. 4.400,- ex. moms for ikke medlemmer.

OBS: Der er plads til max 35 deltagere på kurset.
Hvis der mod forventning er færre end 15 deltagere, forbeholder vi os ret til aflysning af kurset.

Print indbydelse