Break of dawn arbejde

Kursus: Ny byggesagsbehandling, certificeringsordning og bygningsreglement

Mangler du overblikket over ændringerne, der følger af det nye BR18 og certificeringsordningen for brand og konstruktion? Så deltag i FRI's minikursus, som afholdes i forbindelse med vores generalforsamling og årsmøde torsdag den 1. marts.

På dette møde prioriterer vi overblikket – vi planlægger andre kurser/møder, hvor vi går i dybden med brand, konstruktion og nogle af de emner, der ikke er ændret så meget. Oplægsholdere er Anne-Sofie Bang Lassesen, jurist hos TBST; Annemarie Poulsen, chefkonsulent i TBST samt Inge Ebbensgaard, FRI.

Program

  • Formål med ændringerne
  • Vigtigste ændringer i BR18 (herunder vejledninger, som udført, bygherrens ansvar)
  • Ny byggesagsbehandling (forhåndsdialog, kommunens nye rolle, ansøgning om           byggetilladelse/ibrugtagningstilladelse, stikprøvekontrol)
  • Certificeringsordning for brand og konstruktion (herunder klasser, krav og struktur?
  • FRI’s syn på udfordringer og muligheder – og hvad gør vi?
  • Dialog og spørgsmål

Tid og sted 
Industriens Hus, H.C. Andersens Boulevard 18, København
Torsdag den 1. marts 2018, kl. 09.00-11.30

Tilmelding

Pris: 250 kr. ex. moms. Sidste frist for tilmelding er 23. februar.

Mødet er kun for medlemmer af FRI

Mødet ligger umiddelbart inden FRI’s generalforsamling. Hvis du deltager i generalforsamlingen, så husk at tilmelde dig frokosten.

Download invitationen som pdf

(Hvis der mod forventning er færre end 15 deltagere, forbeholder vi os ret til aflysning af kurset.) 

 

Kategoriseret under: