FRI-Håndbogen

FRI-Håndbogen indeholder en række nyttige informationer om medlemskabet af FRI.

 

Hele håndbogen kan downloades i pdf-format her.

Seneste opdatering juni 2019
Opdateringen af FRI-Håndbogen indeholder blandt andet FRI's udvalgsoversigt, EFCA Member Assosiations

Download opdateringer fra juli 2019.

Kap. 1       

FRI's love og regler

- FRI's love
- Regel for optagelse som passivt medlem
- FRI's regler for god rådgiverskik
- Retningslinjer for teknisk validering og tredjepartskontrol
- Holdningsnotat vedr. pligten til tilknytning af virksomheder til FRI
- Kontingentvedtægt
- Optagelsesskema
- Procedure vedr. behandling af disciplinærsager
- Instruks for sekretariatets indsats i konkurrencesager

Kap. 2

Oversigt over FRI's bestyrelse og sekretariat

- Bestyrelsessammensætning og valgperioder
- Sekretariat - medarbejdere og hovedarbejdsområder

Kap. 3

Oversigt over udvalg m.v.

- Definitioner af udvalg og grupper
- Oversigt over bestyrelse, formandskab og udvalg nedsat af bestyrelsen
- Kommissorium for Formandskabets udvalgsopgaver
- Kommissorium for Aftaleudvalget
- Kommissorium for FRI's Internationale Markedsudvalg
- Kommissorium for FRI's Byggeriudvalg
- Kommissorium for FRI's Infrastrukturudvalg
- Kommissorium for FRI's Miljø- og klimaudvalg
- Kommissorium for FRI's Energiudvalg
- Kommissorium for FRI - YP styregruppen

Kap. 4

INTET i dette kapitel

Kap. 5

Nationale samarbejder

- Totalentreprise 2005

Kap. 6

Internationale Samarbejder

- FIDIC Statutes and By-laws
- EFCA Charter
- EFCA Rules of Procedure
- EFCA Code of Conduct
- EFCA Member Associations

Kap. 7

FRI-ordninger, man kan tilslutte sig

- Øvrige medlemsfordele

Kap. 8

FRI-håndbøger og publikationer

- Oversigt over håndbøger og publikationer udgivet af FRI
- Bestillingsseddel FRI-publikationer

Kap. 9

Principielle notater

- FRI Holdningsnotat om "Solidarisk ansvar", 2012
- Klimavision: Danmark som førende klimanation, 2009
- FRI Vision: Infrastruktur 2030 - Et samfund der virker, 2007
- FRI's krav til nyuddannede bygningsingeniørers kompetencer og tekniske viden
- FRI Holdningsnotat 2004 om forbedring af sikkerhed og kvalitet i byggeriet
- FRI Holdningsnotat 2005 om samvirket mellem arkitekt og ingeniør i udbud af Totalrådgivningsopgaver
- FRI's holdning til kommunikation
- Holdningsnotat om FRI's medlemskriterier
- FRI's strategi for kvalitetsstyring og certificering
- FRI Holdningsnotat 1998 om et firmas deltagelse i flere grupper i samme udbud
- FRI Holdningsnotat 1998 om samlet eller separat udbud af arkitekt- og ingeniørydelser
- Holdningsnotat, FRI-virksomhederne og miljøet, med følgeskrivelse

Kap. 10

Statistikker

FRI udarbejder 3 årlige statistikker:
- Konjunkturbarometer for Rådgivende Ingeniører
- Statistisk Branchebeskrivelse
- Videnopgørelse for Rådgivende Ingeniører

 

 

Kategoriseret under: