Liste med medlemsfordele

Som medlem af FRI har du en række medlemsfordele, fx rådgiveransvarsforsikring, rådgivning i forbindelse med aktuelle udbud og aftaleforhold, statistikker om branchen, skræddersyede kurser og meget mere.

Politisk indflydelse

Gennem FRI-medlemsskabet får din virksomhed mulighed for at påvirke det politiske arbejde og de politiske prioriteringer i FRI. Dermed giver medlemskab af FRI en direkte indflydelse på de rammebetingelser, som din virksomhed arbejder under som rådgivende ingeniørvirksomhed. Alle medlemsvirksomheder kan løbende bidrage med input og synspunkter, og derudover vil det være muligt at stille op som medlem af FRI’s bestyrelse og udvalg eller at melde sig til arbejdet i en taskforce om et mere specifikt emne. Det er også muligt at få indflydelse gennem udvalg i DI. Læs mere

Juridisk rådgivning

FRI yder gratis juridisk rådgivning om aftaler og udbud til medlemmerne. Ring til FRI's advokat, Ulla Sassarsson, hvis du møder udbudsbetingelser, der virker usaglige eller ikke er i henhold til gældende regler etc.

FRI kontakter urimelige bygherrer

Hvis vilkår er urimelige eller ulovlige, kan FRI tage kontakt til bygherren/kunden og gøre opmærksom på, at fx et udbud ikke lever op til lovgivningen eller lignende. Se eksempler på sager, hvor FRI har indgået i dialog med bygherrer på medlemmernes vegne.

Statistikker

FRI udarbejder flere statistikker i løbet af året, der tager temperaturen på branchen inden for flere forskellige områder:

  • Branchestatistik: Indeholder nøgletal som overskudsgrad, eksporthandel, kundesammensætning. De medlemmer, der udfylder spørgeskemaet, får en personaliseret rapport tilsendt, hvor man kan sammenligne egen virksomhed med resten af branchen.
  • Lønstatistik: Statistikken viser gennemsnitslønninger for de grupper af medarbejdere, der er flest af i FRI's medlemsvirksomheder opdelt på dimittendår etc.
  • Konjunkturbarometer: 2 gange om året måles medlemmernes forventninger til beskæftigelse og ordrebeholdning i de kommende tre og seks måneder.
  • Ad hoc: FRI udarbejder også mindre analyser om aktuelle emner, fx ingeniørmangel

Rådgiveransvarsforsikring m.v.

Som medlem af FRI er det obligatorisk, at virksomheden har en rådgiveransvarsforsikring. FRI’s forsikringsordning, som er forhandlet med Tryg, er et tilbud til FRI-virksomheder. Det er skræddersyet til rådgivende ingeniørvirksomheder og sikrer, at det obligatoriske krav om at have en rådgiveransvarsforsikring er på plads med et produkt, som kunderne kender og har tillid til. Tryg tilbyder også FRI-medlemmer fordelagtige priser på erhvervs- og privatforsikringer.  Læs mere.

Rådgiverindeks

FRI udfasede i efteråret 2017 rådgiverindekset til fordel for ILON12 (MA Rådgivning mv.), der er et lønindeks fra Danmarks Statistik, som opdateres kvartalsvis. FRI  offentliggør ILON 12 (MA Rådgivning mv) fra Danmarks Statistik her på siden.

Se udviklingen i rådgiverindekset.

Brug af FRI's logo

Et medlemskab af FRI betyder, at virksomheden lever op til foreningens medlemskriterier, bl.a. om uvildighed. FRI's medlemmer kan derfor frit benytte FRI's logo, den grønne trekant, i deres markedsføring. Hent FRI's logo.

Håndbøger

FRI har håndbøger om aftale- og foreningsforhold. Disse bliver løbende opdateret elektronisk, og du kan derfor altid finde nyeste udgave her på hjemmesiden, samt de senest reviderede afsnit, hvis du har en printet version på hylden. 

FRI's legat

FRI’s legat yder økonomisk støtte til kompetenceudvikling i form af uddannelse, rejser, faglige aktiviteter e.l. for medarbejdere i foreningens medlemsvirksomheder, når ansøgningen er velbegrundet i ansøgerens økonomiske forhold. FRI’s legat sponserer årligt konkurrencen ”Årets unge FRI-rådgiver” Læs mere.

Værktøjer, publikationer, gode råd

FRI udvikler løbende praktiske værktøjer der kan lette medlemmernes arbejde og forretning. Fx ydelsesbeskrivelser, fortolkningsbidrag, vejledninger etc. Se liste med de fleste, større publikationer.

Årsmøde i København og Branchetopmøde i Aarhus

Første torsdag i marts inviterer FRI alle medlemmer til årsmøde i Industriens Hus med en række spændende og relevante oplæg. Siden 2015 har FRI ligeledes været vært ved et Branchetopmøde i Aarhus, som finder sted i oktober måned.

Kurser, seminarer og møder

FRI afholder løbende kurser tilpasset de forhold, man som rådgivende ingeniør kommer ud for. Kurserne handler bl.a. om generelle aftalevilkår som ABR 89 eller AB92. Derudover afholder FRI hvert år dialogmøder flere steder i landet for foreningens medlemmer om aktuelt i branchen.

FRI - Young Professionals

Yngre medarbejdere (max 40) i FRI's virksomheder har mulighed for at deltage i dette netværk. Der arrangeres gå-hjem-møder flere gange årligt, både i Øst- og Vestdanmark. Det hele arrangeres af en styregruppe bestående af yngre virksomhedsrepræsentanter. Læs mere om FRI-YP.

HR-netværk

Dette netværk er til HR-personer i FRI's medlemsvirksomheder, der har lyst til og behov for lidt ny inspiration og viden samt at skabe et uformelt netværk, man kan kontakte efter behov. Kontakt konsulent David Meyer på dm@frinet.dk, hvis du ønsker at vide mere om HR-netværket

Ugentlig nyhedsmail

FRI Nyhedsmail udsendes som mail ugentligt og giver i en let overskuelig form et overblik over vægtige politiske indsatsområder, udvalgte lovtiltag, aktuelle klager over udbudssager samt afgørelser og høringer. Herudover bringes et udpluk af interessante kursus- og konferenceaktiviteter mv.

Ledelsesinformation

FRI udsender flere gange årligt Ledelsesinformation til specifikke kontaktpersoner i ledelsen af samtlige medlemsvirksomheder. FRI Ledelsesinformation er en mail om et emne, som specifikt er relevant for personer, der er en del af ledelsen i en FRI-medlemsvirksomhed.

www.frinet.dk

FRI's hjemmeside er rettet mod medlemmernes behov. Her kan medlemmerne dykke længere ned i emnerne fra nyhedsmailen, finde håndbøger, værktøjer og vejledninger elektronisk og generelt læse om, hvilke temaer FRI har markeret sig på.

Internationalt netværk

Som FRI-medlem er du del af et større internationalt netværk til rådgiverorganisationer i andre lande gennem EFCA og FIDIC.

Øvrige medlemsfordele:

FRI's medlemmer har også adgang til fordele hos eksterne udbydere: