Haand -giver -kort

Rammeaftale med Danica Pension

FRI har en rammeaftale med Danica Pension, som gør, at FRI's medlemsvirksomheder har mulighed for at indgå pensionsaftaler på vilkår, der er bedre end de normalt gældende på markedet.

I dette faktaark kan du se, hvilke typer af fordele medarbejdere i FRI's medlemsvirksomheder kan opnå gennem aftalen.

Faktaark - Danica Pension