Haand -giver -kort

Rammeaftale med Danica Pension

FRI har en rammeaftale med Danica Pension, som gør, at FRI's medlemsvirksomheder har mulighed for at indgå pensionsaftaler på vilkår, der er bedre end de normalt gældende på markedet.

I denne korte oversigt kan du se, hvilke typer af fordele medarbejdere i FRI's medlemsvirksomheder kan opnå gennem aftalen: Oversigt over medlemsfordele i Danica Pension.

Danica Pension har også lavet en mere udførlig brochure, som giver et indblik i, hvordan ordningen dækker i forskellige situationer. Læs e-brochuren.