Foreningen af Rådgivende Ingeniørers legat

FRI tilbyder legat, og dermed yde økonomisk støtte til kompetenceudvikling i form af uddannelse, rejser, faglige aktiviteter e.l. for medarbejdere i foreningens medlemsvirksomheder, når ansøgningen er velbegrundet i ansøgerens økonomiske forhold. Legatet er en del af foreningens formue.

På generalforsamlingen i 2010 blev vilkårene for legatet ændret. Dette er nu foreningens bestemmelse for hvornår et legat kan ansøges:

FRI tilbyder legat, og dermed yde økonomisk støtte til kompetenceudvikling i form af uddannelse, rejser, faglige aktiviteter e.l. for medarbejdere i foreningens medlemsvirksomheder, når ansøgningen er velbegrundet i ansøgerens økonomiske forhold. Støtten ydes af et foreningslegat. Legatet er en del af foreningens formue.

Henvendelse kan ske til Ulla Sassarsson us@frinet.dk.


Regnbue 295*