Hånd på klokke

Politisk indflydelse

Et af FRI’s overordnede formål er at sikre gode rammevilkår for den rådgivende ingeniørbranche. Derfor arbejder FRI for at opnå politisk indflydelse på alle relevante niveauer gennem møder med ministre, politikere, embedsværk, samarbejdspartnere, samt gennem formelle samarbejder i følgegrupper, task forces, styregrupper, netværk.

FRI sikrer også indflydelse gennem høringssvar, debatindlæg og udtalelser til pressen. Eksemplerne til højre viser, de mange emner og lovforslag FRI har søgt indflydelse på. Herunder et par uddybende eksempler på, hvordan FRI sikrer politisk indflydelse:

  • FRI deltog i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udvalg, der udarbejdede det første danske udbudslov. Med afsæt i FRI’s brancheundersøgelse, der viste et svimlende højt og unødvendigt omkostningsniveau i for tilbudsafgivning i offentlige udbud, var FRI bl.a. med til at bane vejen for en fjernelse af annonceringspligten.
  • FRI har jævnligt adgang til 1-1-møder med førende politikere og ministre, hvor der er mulighed for at skitsere rådgivende ingeniørers udfordringer, men også potentiale og derved komme med bud på, hvordan ændring af rammevilkår kan skabe en win-win-situation for branchen og for dansk vækst generelt.
  • Repræsentanter fra FRI’s sekretariat samt udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer deltager i fx følgegruppen for PCB, InnoBYG, Værdiskabende Byggeproces, Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlæg, og yder indflydelse ved at være med til drive udviklingen og produktionen af viden og værktøjer indenfor de respektive fagområder.
  • FRI deltager i samarbejderne Jet-Net og Engineer the Future for at fremme kendskabet og interessen for ingeniørfaget, uddannelserne og karrieremulighederne.

Vi følger op med en skarp presseindsats, der kommenterer aktuelle emner og udtalelser, og som er med til at forme dagsordenen, eller bidrager med et nuanceret perspektiv fra den rådgivende ingeniørbranches side.

  • På baggrund af den årlige branchestatistik satte FRI i 2014 fokus på de enormt høje transaktionsomkostninger, der er forbundet ved unødvendige og komplicerede offentlige udbud. Dette fik stor medieomtale og skabte en debat om, hvordan offentlige udbud kan skrues sammen, så det følger loven, sikrer konkurrence, men samtidig holder besværet for både udbyder og tilbyder nede.
  • FRI har i 2008, 2012 og 2016 udarbejdet en State of the Nation-rapport, der analyserer og evaluerer infrastrukturens og den offentlige bygningsmasses tilstand på en lang række parametre. FRI har brugt rapporten som afsæt for at udtale sig kvalificeret om fx kloakkernes og vejenes tilstand, som får alt for lidt politisk opmærksomhed på trods af den store samfundsmæssige gevinst der kunne hentes hvis der blev investeret mere og bedre i disse vigtige elementer af infrastrukturen.

Et FRI-medlemskab giver:

  • Indflydelse på lovgivning, regler, bestemmelser
  • Profilering af branchen og ingeniørfaget
  • Øget synlighed af branchen i medierne
  • Fokus på rådgivende ingeniørers mærkesager

Som medlem kan din virksomhed søge indflydelse på foreningens arbejde via deltagelse i udvalg, bestyrelse, ad hoc task forces. Du er selvfølgelig også altid velkommen til at tage kontakt og bidrage med dit synspunkt til forskellige temaer og holdninger.