Ludobrikker

Rådgivning

Et medlemskab af FRI giver adgang til rådgivning inden for forskellige emner, som bygger på stor berøringsflade i branchen, overblik over det politiske system og netværk til relevante fagpersoner.

Urimelige udbudsbetingelser

Mødes du af urimelige udbudsbetingelser, kan FRI tage kontakt til udbyder og gøre opmærksom på disse urimeligheder eller uhensigtsmæssigheder. I mange tilfælde fører henvendelsen til ændrede betingelser, som imødekommer FRI’s forslag.

Eksempler:

  • Københavns kommune udbyder en rammeaftale uden at henvise til ABR 89, som de selv er aftalepart i. En aftale baseret på dansk rets almindelige betingelser stiller rådgiveren langt dårligere fx med hensyn til ansvarsbegrænsning. FRI kontaktede kommunen, som efterfølgende rettede materialet og henviste til ABR 89.
  • I et rammeudbud af anlægsopgaver var der indføjet en omprojekteringsklausul hvilket er meget usædvanligt for denne type opgave, da det i praksis vil betyde tyndere lag asfalt eller kortere anlagt vej – og det giver jo ikke mening i praksis. Udbyder ændrede derfor kravet til kun at gælde for større opgaver.

Se andre eksempler

Netværk til særlige el. supplerende fagkompetencer

Dit medlemskab af FRI inkluderer også FRI’s store netværk af særlige eller supplerende fagkompetencer. Giv os et kald, og vi kan hjælpe dig videre, enten selv eller via samarbejdspartnere.

Rønne & Lundgren supplerer FRI mht. udbudsret, samt inden for generationsskift og lignende, og Bang-Olsen & Partners supplerer særligt ift. entrepriseretten.

Læs om FRI’s hotlineaftale

Har du spørgsmål vedr. personaleforhold fx i forbindelse med ansættelseskontrakter, afskedigelse, langvarig sygdom, barsel eller lignende, kan vi også guide dig videre til DI’s personalejurister, hvis ikke vi selv kan hjælpe dig.

FRI’s store berøringsflade giver et bredt overblik over branchen. Derfor kan vi også hjælpe med at sætte dig i kontakt med personer ekspertviden inden for særlige fagområder fx CCS, energiberegninger, klimatilpasning eller lignende.

Et FRI-medlemskab giver:

  • Adgang til gratis og professionel rådgivning
  • Hjælp til at anonymt at påpege urimelige uhensigtsmæssigheder i udbudskrav
  • Information om fagspecifikke emner
  • En gateway til relevant viden, information og fagligheder