Sæt dit præg på FRI

Et af FRI’s overordnede formål er at sikre gode rammevilkår for den rådgivende ingeniørbranche. Derfor arbejder FRI for at opnå politisk indflydelse på alle relevante niveauer gennem møder med ministre, politikere, embedsværk, samarbejdspartnere, samt gennem formelle samarbejder i følgegrupper, task forces, styregrupper, netværk.

Som medlem kan din virksomhed søge indflydelse på foreningens arbejde via deltagelse i udvalg, bestyrelse, ad hoc task forces. Du er selvfølgelig også altid velkommen til at tage kontakt og bidrage med dit synspunkt til forskellige temaer og holdninger.