Kontingentsatser

Kontingentsatserne for 2019 holdes uændrede i forhold til 2018.

Dog reguleres kontingentintervallerne og den antagede mindste lønsum for virksomheder med 2,2 %, svarende til udviklingen i Rådgiverindekset (ILON 12 MA Rådgivning mv.) pr. 3. kvartal. 

Kontingent 2019