Bøger, blok, papir

Oversigt over andre regler og bestemmelser

FRI’s love og vedtægter vedtages af FRI’s generalforsamling. Den siddende bestyrelse udmønter disse i supplerende regler, retningslinjer og holdningsnotater, som er grundlaget foreningen.

Herunder kan du læse om de enkelte love og regler for at få et indblik i foreningens krav til medlemsvirksomheder. Du kan også læse mere i FRI-Håndbogen: Guide til dit medlemskab.