Regel for optagelse som passivt medlem

FRI-rådgivere, der har arbejdet kollegialt i FRI, kan i forbindelse med deres pensionering blive registreret som passive medlemmer af FRI.

Dette sker ved ansøgning til FRI's bestyrelse.

Passivt medlemskab giver mulighed for at deltage i FRI arrangementer, såsom FRI's generalforsamling og orienteringsmøder.

Endvidere vil det passive medlem modtage FRI's nyhedsmail.

Det passive medlem vil ikke modtage password til FRI's hjemmesides lukkede del.

Det passive medlem kan når som helst meddele, at det passive medlemskab skal ophøre.

Se afsnittet "Regel for optagelse som passivt medlem" fra FRI-Håndbogen.

Kalender 295*298

Kategoriseret under: