Retningslinjer for teknisk validering og tredjepartskontrol

FRI’s nedenstående retningslinjer for teknisk validering og tredjepartskontrol er et supplement til FRI’s regler for god rådgiverskik, med henblik på at fastlægge praksis for god rådgiverskik ved teknisk tredjepartskontrol.
  1. En FRI-virksomhed tager ejerskab til projektet, bidrager proaktivt til dets gennemførelse, sætter sig i sine samarbejdspartneres sted og respekterer tidsplaner.

  2. En FRI-virksomhed understøtter den gode dialog og prioriterer personlige møder, videomøder og telefonmøder for at søge hurtig afklaring af tvivlstilfælde i en konstruktiv dialog.

  3. En FRI-virksomhed holder fokus på den definerede opgave og værdiskabelsen i bred forstand for kunden.

  4. En FRI-virksomhed anerkender, at der til et givet problem kan være flere egnede løsninger.

  5. En FRI-virksomhed sikrer en ensartet opgaveløsning uafhængigt af præferencer hos enkeltpersoner.

Senest godkendt på FRI’s bestyrelsesmøde den 27. januar 2016

Læs FRI's regler for god rådgiverskik her

Kategoriseret under: