FRI's publikationer

Her finder du FRI's gratis publikationer.

Nedenfor er en oversigt over de publikationer der findes i form af aftalegrundlag og vejledninger på FRI-virksomhedernes markedsområder. (English versions at the buttom.)

Bestillingsliste til FRI's publikationer

 

Forside Anlæg og planlægning Ydelsesbeskrivelse Anlæg og Planlægning, 2013 (pdf 39 sider)
Byggeri og Planlægning Ydelsesbeskrivelse Byggeri og Planlægning, 2012 (pdf 39 sider)
Bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse Bygherrerådgivning, 2013 (pdf 49 sider)
 Digital projektering  Digital Projektering 8.4, 2016 (pdf 13 sider)
Som udført Som udført, 2000 (pdf 15 sider)
Gode råd om udbud Gode råd om udbud, 2016 (pdf 39 sider)
Ydelsesbeskrivelse: Arbejdsmiljøkoordinering Ydelsesbeskrivelse Arbejdsmiljøkoordinering, 2014 (pdf 16 sider)
BIM-Implementering og praktisk projekthåndtering BIM-Implementering og praktisk projekthåndtering (pdf 24 sider)
Partnering i praksis Partnering i Praksis, 2005 (pdf 96 sider)
Partnering - Storentreprise Partneringaftale - Storentreprisemodellen (pdf 13 sider)
Partnering - Hovedentreprise Partneringaftale - Hovedentreprisemodellen (pdf 13 sider)
Partnering - Totalentreprise Partneringaftale - Totalentreprisemodellen (pdf 12 sider)
ABR89 ABR89 - Alm. Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (pdf 19 sider)
Standardforbehold Danske Arkitektvirksomheder og FRI's standardforbehold (pdf 1 side)
GBR92

GBR 92 - Generelle Bestemmelser for Rådgivning (pdf 6 sider)

Aftaleformular i henhold til GBR 92 (pdf 4 sider)

ABService ABService 2003 (pdf 80 sider)
Den lille hvide Den Lille Hvide i Totalentreprise, 2005 (pdf 14 side)
Vejl. udarb. driftsplaner i byfornyelsessager Vejledning i udarbejdelse af driftsplaner i byfornyelsessager (pdf 32 sider)
De 10 Bud om udbud De 10 bud for udbud, 2007 (pdf 1 side)
Aftaleformular teknisk rådgivning og bistand Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand (pdf 8 sider)
Om viden i vidensbaseret virksomhed Om viden i videnbaseret virksomhed af Sven Bertelsen (pdf 55 sider)
Vejl. projektgransning

Der tages forbehold for manglende revidering af vejledning i projektgranskning siden 1996 og heraf følgende ansvar.

Vejledning i projektgranskning, november 1996 (pdf 73 sider)

Vejledning om arbejdsmiljø i byggeprocessen Vejledning om arbejdsmiljø i byggeprocessen (pdf 28 sider)
FRI guide: Klimatilpasset projektering Guide: Klimatilpasset projektering (pdf 16 sider)
GBI 14

Generelle Betingelser for Industrirådgivning

Aftaleformular

Intelligente indkøb af rådgiverydelser

Intelligente indkøb af rådgiverydelser

UDBUD - keep it simple  UDBUD - keep it simple
Hvad er vigtigt, når du vurderer et forsikringstilbud? Hvad er vigtigt, når du vurderer et forsikringstilbud?

 

 

English versions of FRI's description of services

Eng. Building and planning Description of Services: Building and Planning, 2012 (pdf 38 p.)
Forside Anlæg og planlægning Description of Services: Civil Works and Planning, 2013
Eng. general conditions for consulting services General Conditions for Consulting Services (ABR 89) (pdf 26 p.)
GBR92 UK forside

General Conditions for Consulting Services (GBR 92) (pdf 6 p.)

Form of agreement (pdf 4 p.)