FRI's publikationer

Her finder du FRI's publikationer.

Nedenfor er en oversigt over de publikationer, der findes i form af aftalegrundlag og vejledninger på FRI-virksomhedernes markedsområder. (English versions at the buttom.)

Bestillingsliste til FRI's publikationer

Forside mobilitet 2035 Rapport - Fremtidens mobilitet - fire scenarier for 2035
Forside Byggeri 2035  Rapport - Byggeri 2035 - en foresight-analyse
Rapport Fremtidens Forsyning  Rapport - Fremtidens Forsyning 2035
Forside YBL Ydelsesbeskrivelsen "Byggeri og Landskab" 2018 (pdf 84 sider)
 
Tillæg YB Bæredygtighed
Betaversion: Tillæg til ydelsesbeskrivelserne om Bæredygtighed i byggeriet
 ABR 18 ABR 18 - Alm. betingelser for rådgivning og bistand 
 
ABR 18

 

ABR 18 - forenklet

Tillæg til ABR 18 Forenklet - for forbrugere

Aftaleformular for forenklet aftale i henhold til ABR Forenklet (ABR-F)

ABR 18 ABR 18 forenklet

Sammenstilling ABR 18 og ABR 18 forenklet

 AB 18 AB 18 - Alm. betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed
AB 18 forenklet AB Forenklet 
 Engineering a better and sustainable world  Engineering a better and sustainable world
Forside Anlæg og planlægning Ydelsesbeskrivelse Anlæg og Planlægning, 2013 (pdf 39 sider)
Forside Byggeri og planlægning Ydelsesbeskrivelse Byggeri og Planlægning, 2012 (pdf 39 sider) - historisk
Bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse Bygherrerådgivning, 2013 (pdf 49 sider)
Digital projektering Digital Projektering 8.4, 2016 (pdf 13 sider)
Som udført Som udført, 2000 (pdf 15 sider)
Gode råd om udbud  Gode råd om udbud, 2018 (pdf 39 sider)
Ydelsesbeskrivelse arbejdsmiljøkoordinering  Ydelsesbeskrivelse Arbejdsmiljøkoordinering, 2014 (pdf 16 sider)
Partnering i praksis  Partnering i Praksis, 2005 (pdf 96 sider)
Partnering storentreprise  Partneringaftale - Storentreprisemodellen (pdf 13 sider)
Partnering hovedentreprise  Partneringaftale - Hovedentreprisemodellen (pdf 13 sider)
Partnering totalentreprise  Partneringaftale - Totalentreprisemodellen (pdf 12 sider)
AB89  ABR89 - Alm. Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (pdf 19  sider) - historisk
 Standardforbehold  Danske Arkitektvirksomheder og FRI's standardforbehold (pdf 1 side)
 GBR92  

 GBR 92 - Generelle Bestemmelser for Rådgivning (pdf 6 sider)

 Aftaleformular i henhold til GBR 92 (pdf 4 sider)

ABService  ABService 2003 (pdf 80 sider)
Den lille hvide  Den Lille Hvide i Totalentreprise, 2005 (pdf 14 side)
Vejledning byfornyelse  Vejledning i udarbejdelse af driftsplaner i byfornyelsessager (pdf 32 sider)
Ti bud for udbud  De 10 bud for udbud, 2007 (pdf 1 side)
Aftaleformular Aftaleformular for forenklet aftale om rådgivning og bistand inden for bygge- og anlægsvirksomhed i henhold til ABR Forenklet (ABR-F)
 Aftaleformular Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand ABR 89 (pdf 8 sider)
Aftaleformular Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand ABR 18 (pdf 9 sider)
 Videnbaseret virksomhed  Om viden i videnbaseret virksomhed af Sven Bertelsen (pdf 55 sider)
 Projektgranskning  

Der tages forbehold for manglende revidering af vejledning i projektgranskning siden 1996 og heraf følgende ansvar.

Vejledning i projektgranskning, november 1996 (pdf 73 sider)

 Vejledning arbejdsmiljø  Vejledning om arbejdsmiljø i byggeprocessen (pdf 28 sider)
 Klimatilpasset projektering  Guide: Klimatilpasset projektering (pdf 16 sider)
DK som førende klimanation Klimavision: Danmark som førende klimanation (pdf 8 sider)
 GBI 14

Generelle Betingelser for Industrirådgivning

Aftaleformular

 Intelligente indkøb Intelligente indkøb af rådgiverydelser ,aug. 2017
 Hvad er vigtig, når du vurderer forsikringstilbud Hvad er vigtigt, når du vurderer et forsikringstilbud?
 Udbud keep it simple UDBUD - keep it simple

 

 English versions of FRI's description of services

Forside Digital Design  Description of services for Building and Landscape 2018
Forside Digital Design Digital Design 8.4 - Addendum to Description of Services for Building and Planning 2012
Eng. Building and planning Description of Services: Building and Planning, 2012 (pdf 38 p.)
Forside Anlæg og planlægning Description of Services: Civil Works and Planning, 2013
Eng. general conditions for consulting services General Conditions for Consulting Services (ABR 89) (pdf 26 p.)
GBR92 UK forside

General Conditions for Consulting Services (GBR 92) (pdf 6 p.)

Form of agreement (pdf 4 p.)