Byggeriudvalget

Byggeriudvalget varetager FRI's indsats i byggepolitiske og byggetekniske spørgsmål, hvor det er hensigtsmæssigt for medlemsvirksomhederne at agere som en branche.

Udvalgets aktiviteter skal bidrage til at bedre vilkårene for FRI's medlemmer og til at understøtte rådgivernes omdømme.

Byggeriudvalgets kommissorium

Læs referater og anden information om byggeriudvalgets arbejde her (kun for medlemmer)

Udvalgets opgaver:

 • Formulere FRI's byggepolitiske synspunkter.
 • Formulere og gennemføre aktiviteter, der styrker og udvider markedet for rådgivningsydelser i relation til byggeri.
 • Varetage branchens faglige interesser inden for byggeriet.
 • bidrage til at branchens interesser indenfor byggeri understøttes forsknings-, udviklings- og kompetencepolitisk.
 • Etablere og samarbejde med relevante myndigheder og organisationer inden for det byggepolitiske område, herunder relevante DI udvalg og branchefællesskaber.
 • Kommunikere udvalgets budskaber, holdninger og resultater til relevante parter herunder medlemmer, samarbejdsparter, myndigheder og offentlighed.

Udvalgets sammensætning og sekretær:

 • Anders Kirk Christoffersen, NIRAS A/S (Formand)
 • René Almind, TYRÉNS A/S
 • Torsten Esbjørn, Sweco
 • Marianne Madsen, Orbicon A/S
 • Carsten Pietras, LH Byggerådgivning
 • Morten Prinds, Midtconsult P/S
 • Jon T. Simonsen, EKJ rådgivende ingeniører A/S 
 • Danny Stentoft, Rambøll Danmark A/S
 • Lotte Stokvad, Stokvad Rådgivende Ingeniører A/S (Bestyrelsesrepræsentant)
 • Niels Christian Toppenberg, COWI A/S
 • Bent Feddersen, Rambøll Danmark A/S (rep. Byggefaglig Task Force)
 • Stig Porep Birkemose, Orbicon A/S (rep. FRI - Young Professionals)

Udvalgssekretær
Inge Ebbensgaard
Tlf.: 3525 3743
E-mail: ime@frinet.dk

Under Byggeriudvalget hører også Byggefaglig taskforce - læs mere