Byggeriudvalget

Byggeriudvalget varetager FRI's indsats i byggepolitiske og byggetekniske spørgsmål, hvor det er hensigtsmæssigt for medlemsvirksomhederne at agere som en branche.

Udvalgets aktiviteter skal bidrage til at bedre vilkårene for FRI's medlemmer og til at understøtte rådgivernes omdømme.

Byggeriudvalgets kommissorium

Læs referater og anden information om byggeriudvalgets arbejde her (kun for medlemmer)

Udvalgets opgaver:

 • Formulere FRI's byggepolitiske synspunkter.
 • Formulere og gennemføre aktiviteter, der styrker og udvider markedet for rådgivningsydelser i relation til byggeri.
 • Varetage branchens faglige interesser inden for byggeriet.
 • bidrage til at branchens interesser indenfor byggeri understøttes forsknings-, udviklings- og kompetencepolitisk.
 • Etablere og samarbejde med relevante myndigheder og organisationer inden for det byggepolitiske område, herunder relevante DI udvalg og branchefællesskaber.
 • Kommunikere udvalgets budskaber, holdninger og resultater til relevante parter herunder medlemmer, samarbejdsparter, myndigheder og offentlighed.

Udvalgets sammensætning og sekretær:

 • Jon T. Simonsen, EKJ rådgivende ingeniører A/S (Formand)
 • René Almind, TYRÉNS A/S
 • Per Christensen, ALECTIA A/S
 • Anders Kirk Christoffersen, NIRAS A/S
 • Lis Engquist, S. E. Brockhuus A/S (Bestyrelsesrepræsentant)
 • Alex Fraenkel, MOE A/S (Bestyrelsesrepræsentant)
 • Henrik Klinge, Orbicon A/S
 • René Moustgaard Kræmer, COWI A/S
 • Morten Prinds, Midtconsult P/S
 • Danny Stentoft, Rambøll Danmark A/S
 • Bent Feddersen, Rambøll Danmark A/S (rep. Byggefaglig Task Force)
 • Stig Porep Birkemose, Orbicon A/S (rep. FRI - Young Professionals)
 • Torsten Esbjørn, Sweco

Udvalgssekretær
Inge Ebbensgaard
Tlf.: 3525 3743
E-mail: ime@frinet.dk

Under Byggeriudvalget hører også Byggefaglig taskforce - læs mere