Byggeriudvalget

Byggeriudvalget varetager FRI's indsats i byggepolitiske og byggetekniske spørgsmål, hvor det er hensigtsmæssigt for medlemsvirksomhederne at agere som en branche.

Udvalgets aktiviteter skal bidrage til at bedre vilkårene for FRI's medlemmer og til at understøtte rådgivernes omdømme.

Byggeriudvalgets kommissorium

Læs referater og anden information om byggeriudvalgets arbejde her (kun for medlemmer)

Udvalgets opgaver:

 • Formulere FRI's byggepolitiske synspunkter.
 • Formulere og gennemføre aktiviteter, der styrker og udvider markedet for rådgivningsydelser i relation til byggeri.
 • Varetage branchens faglige interesser inden for byggeriet.
 • bidrage til at branchens interesser indenfor byggeri understøttes forsknings-, udviklings- og kompetencepolitisk.
 • Etablere og samarbejde med relevante myndigheder og organisationer inden for det byggepolitiske område, herunder relevante DI udvalg og branchefællesskaber.
 • Kommunikere udvalgets budskaber, holdninger og resultater til relevante parter herunder medlemmer, samarbejdsparter, myndigheder og offentlighed.

Udvalgets sammensætning og sekretær:

 • Anders Kirk Christoffersen, NIRAS A/S (Formand)
 • Søren Brøndum, Rambøll Danmark A/S
 • Lars Bendix Christensen, Wissenberg A/S (Bestyrelsesrepræsentant)
 • Frans Dupont, COWI A/S
 • Rene M. Kræmer, Orbicon A/S
 • Jesper Pedersen, MOE A/S
 • Carsten Pietras, Sedgwick Leif Hansen A/S
 • Morten Prinds, ÅF Buildings Denmark
 • Michael Søgaard Rasmussen, Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S
 • Lotte Stokvad, Stokvad Rådgivende Ingeniører A/S (Bestyrelsesrepræsentant)
 • Jan Bruus Sørensen, AI a/s
 • Henrik Juul Sørensen, EKJ rådgivende ingeniører as
 • Bent Feddersen, Rambøll Danmark AS (rep. Byggefaglig Taskforce)
 • Oskar Hausgaard Larsen, DOMINIA AS (rep. FRI - Young Professionals)

Udvalgssekretær
Inge Ebbensgaard
Tlf.: 3525 3743
E-mail: ime@frinet.dk

Under Byggeriudvalget hører også Byggefaglig Taskforce - læs mere