Byggefaglig taskforce

FRI's byggefaglig taskforce skal med reference til FRI's byggeriudvalg for faglige emner knyttet til byggeriet kommentere, behandle, fastlægge og synliggøre FRI's synspunkter.

Byggefaglig taskforce skal støtte såvel FRI's byggeriudvalg som FRI's sekretariat.

Kommissorium for byggefaglig taskforce

Opgaver:

Byggefaglig taskforce skal for faglige emner indenfor byggeriet:

 • give indstilling til FRI's holdninger
 • understøtte FRI's sekretariat og byggeriudvalg i at repræsentere FRI's holdninger
 • synliggøre FRI's holdninger
 • behandle og kommentere oplæg, høringer, rapporter mm
 • tage emner op som er af betydning for branchens kvalitet og produktivitet

ovennævnte kan fx være i forhold til:

 • teknologi, herunder digitaliseringer
 • kvalitet i kompetencegivende uddannelser, fx ingeniøruddannelserne
 • kvalitet og prioritering af udvikling og forskning
 • love, bekendtgørelser, regler, normer mv.

Medlemmer og sekretær

 • Bent Feddersen, Rambøll Danmark
 • Niels Brunhede, ALECTIA
 • Michael Nielsen, COWI
 • Preben Ravn Sørensen, NIRAS
 • Finn Michael Bøgh, Sweco Danmark A/S
 • Lars Ørtoft, Lars Ørtoft Rådgivende Ingeniører
 • Finn Sørensen, EKJ

Sekretær:
Inge Ebbensgaard
Tlf.: 3525 3743
E-mail: ime@frinet.dk