Byggefaglig taskforce

FRI's byggefaglig taskforce skal med reference til FRI's byggeriudvalg for faglige emner knyttet til byggeriet kommentere, behandle, fastlægge og synliggøre FRI's synspunkter.

Byggefaglig taskforce skal støtte såvel FRI's byggeriudvalg som FRI's sekretariat.

Kommissorium for byggefaglig taskforce

Opgaver:

Byggefaglig taskforce skal for faglige emner indenfor byggeriet:

 • give indstilling til FRI's holdninger
 • understøtte FRI's sekretariat og byggeriudvalg i at repræsentere FRI's holdninger
 • synliggøre FRI's holdninger
 • behandle og kommentere oplæg, høringer, rapporter mm
 • tage emner op som er af betydning for branchens kvalitet og produktivitet

ovennævnte kan fx være i forhold til:

 • teknologi, herunder digitaliseringer
 • kvalitet i kompetencegivende uddannelser, fx ingeniøruddannelserne
 • kvalitet og prioritering af udvikling og forskning
 • love, bekendtgørelser, regler, normer mv.

Medlemmer og sekretær

 • Bent Feddersen, Rambøll Danmark
 • Jesper Lindgreen, Orbicon
 • Jesper Ring, Dominia
 • Bo Albin Hansen, Balslev
 • Niels Brunhede, ALECTIA
 • Michael Nielsen, COWI
 • Stig Brinck, NIRAS
 • Martin Hoff Ludvigsen, Sweco Danmark A/S
 • Karen Gaarden, MOE
 • Finn Sørensen, EKJ A/S
 • Morten Zimmermann, EKJ A/S
 • Kristoffer Krarup, Orbicon (rep. FRI Young Professionals)

Sekretær:
Inge Ebbensgaard
Tlf.: 3525 3743
E-mail: ime@frinet.dk