FRI - Young Professionals styregruppe

FRI - Young Professionals er en styregruppe under FRI, der varetager interesserne for de yngre rådgivere ansat i FRI's medlemsvirksomheder.

Styregruppens aktiviteter skal bidrage til, bl.a. via faglige og sociale arrangementer, at styrke netværket mellem yngre rådgivere i FRI's medlemsvirksomheder samt repræsentere yngre rådgivere i FRI og arbejde for at forbedre rådgivernes omdømme.

Der sidder en FRI - Young Professionals repræsentant i hvert af de officielle ekspertudvalg.

Kommissorium for FRI - Young Professionals styregruppen

Udvalgets opgaver:

 • Arrangere aktiviteter, der styrker netværket mellem yngre rådgivere i FRI's medlemsvirksomheder.
 • Formidle FRI's synspunkter og beslutte den relevante indsats i forhold til at tiltrække yngre rådgivere til FRI's medlemsvirksomheder.
 • Opretholde relationer til internationale Young Professionals fora, herunder vores europæiske brancheorganisation EFCA.
 • Kommunikere FRI's holdninger, relevante emner og resultater til medlemmer og eksterne parter.
 • Deltage i FRI's faste ekspertudvalg.
 • Udføre opgaver stillet af bestyrelsen

FRI - YP udvalget består af:

 • Kristoffer Krarup, AB Clausen Rådgivende Ingeniører A/S (Formand)
 • Julie Egelykke Bilsby, EKJ as
 • Morten Bindslev, Dansk Energi Management A/S
 • Lill Bjerregaard, Atkins Danmark A/S
 • Mette Blond, COWI A/S
 • Christina Rex Kjær Hansen, NIRAS A/S (Formand Young Professionals-Jylland)
 • Oscar Hausgaard Larsen, DOMINIA AS
 • Henrik Mortensen, Rambøll Danmark A/S
 • Katrine Moshage, Henneby Nielsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S
 • Peter Tofte Philipsen, NIRAS A/S
 • Dariush Rezai, Sweco Danmark A/S (Bestyrelsesrepræsentant)
 • Katrine Staal-Thomsen, Archiland A/S
 • Muniba Talha, Sweco Danmark A/S
 • Jan Ove Hansen, FRI

 

Spørgsmål
Hvis du har spørgmål eller kommentarer om FRI - Young Professionals så kontakt FRI på fri@frinet.dk