FRI - Young Professionals styregruppe

FRI - Young Professionals er en styregruppe under FRI, der varetager interesserne for de yngre rådgivere ansat i FRI's medlemsvirksomheder.

Styregruppens aktiviteter skal bidrage til, bl.a. via faglige og sociale arrangementer, at styrke netværket mellem yngre rådgivere i FRI's medlemsvirksomheder samt repræsentere yngre rådgivere i FRI og arbejde for at forbedre rådgivernes omdømme.

Kommissorium for FRI - Young Professionals styregruppen

Udvalgets opgaver:

 • Arrangere aktiviteter, der styrker netværket mellem yngre rådgivere i FRI's medlemsvirksomheder.
 • Formidle FRI's synspunkter og beslutte den relevante indsats i forhold til at tiltrække yngre rådgivere til FRI's medlemsvirksomheder.
 • Opretholde relationer til internationale Young Professionals fora, herunder vores europæiske brancheorganisation EFCA.
 • Kommunikere FRI's holdninger, relevante emner og resultater til medlemmer og eksterne parter.
 • Deltage i FRI's faste ekspertudvalg.
 • Udføre opgaver stillet af bestyrelsen

FRI - YP udvalget består af:

 • Morten Bindslev, Dansk Energi Management A/S (Formand)
 • Hamdi Abdi Ashur, Nordiq Group A/S
 • Lill Bjerregaard, MOE A/S
 • Mads Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
 • Nikolaj Gram, TYRÉNS A/S
 • Mike Balle Hansen, Orbicon A/S
 • Christina Rex Kjær Hansen, NIRAS A/S (Formand Young Professionals-Jylland)
 • Kåre Egelund Isberg, Sweco Danmark A/S
 • Kristoffer Krarup, AB Clausen Rådgivende Ingeniører A/S
 • Oscar Hausgaard Larsen, DOMINIA AS
 • Henrik Mortensen, Rambøll Danmark A/S
 • Katrine Moshage, Henneby Nielsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S
 • Mads Brandt Rasmussen, COWI A/S
 • Mustafa Nabil Shaker, Rambøll Danmark A/S
 • Maria Gade Thomsen, EKJ rådgivende ingeniører as
 • Klara Møller Rasmussen, FRI

FRI Young Professionals i FRI's udvalg

FRI Young Professionals er repræsenteret i alle FRI's faste udvalg, der sikrer, at FRI's aktiviteter og holdninger afspejler medlemmernes interesser og prioriteter. FRI Young Professionals-medlemmernes deltagelse i disse udvalg foregår på lige fod med de øvrige deltagere. Dog har FRI Young Professionals-medlemmerne den særlige opgave at tale yngre rådgiveres interesser

Læs mere og se, hvem der repræsenterer Young Professionals i hvilke udvalg her

FRI YP – Jyllandsarbejdsgruppe

Udover FRI Young Professionals-styregruppen har FRI Young Professionals en arbejdsgruppe i Jylland. Formålet med arbejdsgruppen er at opbygge netværk imellem yngre rådgivere i FRIs medlemsvirksomheder i Jylland og på Fyn.

 • Christina Rex Kjær Hansen, NIRAS (Formand)
 • Simon Thomsen, ÅF
 • Simon Nørgaard Hill, COWI 
 • Kirsten Lindbjerg, ATKINS
 • Malthe Haahr Hvelplund, SWECO
   

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer om FRI - Young Professionals så kontakt FRI på fri@frinet.dk

 

Kategoriseret under: