Infrastrukturudvalget

Infrastrukturudvalget varetager FRI's indsats indenfor infrastruktur- og transportrelaterede spørgsmål, hvor det er hensigtsmæssigt for medlemsvirksomhederne at agere som en branche.

Udvalgets aktiviteter skal bidrage til at bedre vilkårene for FRI's medlemmer og til at understøtte rådgivernes omdømme.

Infrastrukturudvalgets Kommissorium

Læs referater og anden information om infrastrukturudvalgets arbejde her (kun for medlemmer)

Udvalgets opgaver:

 • formulere FRI's politiske synspunkter på infrastruktur- og, transportområdet.
 • formulere og gennemføre aktiviteter, der styrker og udvider markedet for rådgivnings-ydelser i relation til infrastruktur og transport.
 • varetage branchens faglige interesser inden for infrastruktur og transport.
 • bidrage til at branchens interesser inden for infrastruktur og transport understøttes forsknings-, udviklings- og uddannelsespolitisk.
 • overvåge markeds- og konkurrenceforhold inden for udvalgets ressort.
 • etablere og samarbejde med relevante myndigheder og organisationer inden for det infrastruktur- og transportpolitiske område, herunder relevante DI udvalg og branche-fællesskaber.
 • kommunikere udvalgets budskaber, holdninger og resultater til relevante parter herunder medlemmer, samarbejdsparter, myndigheder og offentlighed.

Udvalgets sammensætning og sekretær:

 • Peter Hostrup Rasmussen, COWI A/S (Formand)
 • Claus M. Andersen, Sweco Danmark A/S
 • Amir Bigdeli, INSUCO ApS
 • Anders Borregaard, EKJ rådgivende ingeniører a/s
 • Eyðbjørn Brimnes, LBF P/F
 • Jes E. Hansen, WSP Danmark A/S
 • Jens Christian Hede, Rambøll Danmark A/S
 • Camilla Hummer, MOE A/S
 • Carsten Heine Lund, NIRAS A/S
 • Mads Jensen Møller, Nordiq Group A/S (Bestyrelsesrepræsentant)
 • Johan Stranddorf, Atkins Danmark A/S
 • Mads Brandt Rasmussen, COWI A/S (rep. FRI - Young Professionals)

Udvalgssekretær
Jakob Dorph Broager
Tlf.: 3525 3745
E-mail: jdp@frinet.dk