Infrastrukturudvalget

Infrastrukturudvalget varetager FRI's indsats indenfor infrastruktur- og transportrelaterede spørgsmål, hvor det er hensigtsmæssigt for medlemsvirksomhederne at agere som en branche.

Udvalgets aktiviteter skal bidrage til at bedre vilkårene for FRI's medlemmer og til at understøtte rådgivernes omdømme.

Infrastrukturudvalgets Kommissorium

Læs referater og anden information om infrastrukturudvalgets arbejde her (kun for medlemmer)

Udvalgets opgaver:

 • formulere FRI's politiske synspunkter på infrastruktur- og, transportområdet.
 • formulere og gennemføre aktiviteter, der styrker og udvider markedet for rådgivnings-ydelser i relation til infrastruktur og transport.
 • varetage branchens faglige interesser inden for infrastruktur og transport.
 • bidrage til at branchens interesser inden for infrastruktur og transport understøttes forsknings-, udviklings- og uddannelsespolitisk.
 • overvåge markeds- og konkurrenceforhold inden for udvalgets ressort.
 • etablere og samarbejde med relevante myndigheder og organisationer inden for det infrastruktur- og transportpolitiske område, herunder relevante DI udvalg og branche-fællesskaber.
 • kommunikere udvalgets budskaber, holdninger og resultater til relevante parter herunder medlemmer, samarbejdsparter, myndigheder og offentlighed.

Udvalgets sammensætning og sekretær:

 • Peter Aarkrog, Rambøll Danmark A/S (Formand)
 • Claus M. Andersen, Sweco Danmark A/S
 • Anders Borregaard, EKJ A/S
 • Jes E. Hansen, WSP Parsons Brinckerhoff Danmark A/S
 • Carsten Heine Lund, NIRAS A/S
 • Mads Jensen Møller, Archiland A/S (Bestyrelsesrepræsentant)
 • Peter Hostrup Rasmussen, COWI A/S
 • Kim Schwartzlose, MOE A/S
 • Johan Stranddorf, Atkins Danmark A/S
 • Lill Bjerregaard, Atkins Danmark A/S (rep. FRI - Young Professionals)

Udvalgssekretær
Jan Ove Hansen
Tlf.: 3525 3745
E-mail: joh@frinet.dk