Miljø- og Klimaudvalget

Udvalget varetager FRI’s indsats inden for de miljø- og klimarelaterede spørgsmål, hvor det er hensigtsmæssigt for medlemsvirksomhederne at agere som en branche.

Udvalgets aktiviteter skal bidrage til at bedre vilkårene for FRI’s medlemmer og til at understøtte rådgivernes omdømme.

Miljø- og Klimaudvalgets kommissorium

Udvalgets opgaver:

 • formulere FRI's politiske synspunkter på miljø- og klimaområdet, herunder medtages vand, spildevand og planområdet.
 • formulere og gennemføre aktiviteter, der styrker og udvider markedet for rådgivnings-ydelser i relation til miljø og klima.
 • varetage branchens faglige interesser inden for miljø og klima.
 • bidrage til, at branchens interesser inden for miljø og klima understøttes forsknings-, udviklings- og kompetencepolitisk.
 • etablere og samarbejde med relevante myndigheder og organisationer inden for det miljø- eller klimapolitiske område, herunder relevante DI-udvalg og branchefællesskaber.
 • kommunikere udvalgets budskaber, holdninger og resultater til relevante parter, herunder medlemmer, samarbejdsparter, myndigheder og offentlighed.
 • sikre, at branchens interesser varetages bedst muligt i forhold til alle FRI’s medlemmer.

Udvalgets sammensætning og sekretær:

 • Jens Brandt Bering, NIRAS A/S (Formand)
 • Lene Bisballe, MOE A/S
 • Flemming Davidsen, Flemming Davidsen
 • Anders H. Kaas, Atkins Danmark A/S
 • Jacob P. Larsen, Orbicon (Bestyrelsesrepræsentant)
 • Claus Nickelsen, COWI A/S
 • Katrine Staal-Thomsen, Nordiq Group A/S
 • Henrik Søgaard Olsen, Rambøll Danmark A/S
 • Maria Gade Thomsen, EKJ as (rep. FRI - Young Professionals)

Udvalgssekretær
Ulrik Ryssel Albertsen
E-mail: ura@frinet.dk