Internationale samarbejdspartnere

På det internationale plan varetages FRI's medlemsvirksomheders interesser igennem EFCA på EU-området og igennem FIDIC på verdensplan.