Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC)

På verdensplan er FRI medlem af FIDIC (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils), der bidrager til at udbrede kendskabet til de rådgivende ingeniører over for f.eks. udviklingsbanker, ministerier mv., ligesom det er forum for udarbejdelse af internationalt anvendte kontraktgrundlag.