Businessmen peger på papir

Møder i FRI's bestyrelse og udvalg

For at holde medlemmer og kommende medlemmer opdateret viser vi her en oversigt over kommende mødedatoer i FRI's bestyrelse og udvalg.

På bestyrelsesmøderne bliver der bl.a. taget stilling til optagelse af nye medlemmer.

Maj 2017

Tirsdag d. 16. maj: Møde i Miljø- og Klimaudvalget

Onsdag d. 17. maj: Møde i Byggefaglig Taskforce

Juni 2017:

Torsdag d. 1. til lørdag d. 3. juni: EFCA GAM, København

Mandag d. 12. juni: Møde i Byggeriudvalget

Tirsdag d. 13. juni: Møde i Energiudvalget

Torsdag d. 15. til søndag d. 18. juni: RINORD, Illulissat, Grønland

Onsdag d. 21. juni: Møde i Infrastrukturudvalget

August 2017

Tirsdag d. 29. august: Møde i Energiudvalget

September 2017:

Fredag d. 1. september: Bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 12. september: Møde i Internationalt Markedsudvalg

Oktober 2017

Tirsdag d. 3. oktober: Møde i Energiudvalget

Mandag d. 9. oktober: Møde i Infrastrukturudvalget

Onsdag d. 11. oktober: FRI Branchetopmøde, Aarhus

Torsdag d. 12. oktober: Formandskabsmøde

Onsdag d. 25. oktober: Møde i FRI Young Professionals

November 2017

Onsdag d. 1. til torsdag d. 2. november: Planlægningsseminar

Mandag d. 20. november: Møde i Byggeriudvalget

Tirsdag d. 28. november: Møde i Energiudvalget

Torsdag d. 30. november: Møde i Internationalt Markedsudvalg

December 2017

Mandag d. 4. december: Møde i Infrastrukturudvalget

Onsdag d. 13. december: Møde i FRI Young Professionals

Januar 2018

Torsdag d. 11. januar: Formandsskabsmøde

Onsdag d. 31. januar: Bestyrelsesmøde

Marts 2018

Torsdag d. 1. marts: Bestyrelsesmøde, generalforsamling + årsmøde, bestyrelsesmøde

Kategoriseret under: