Businessmen peger på papir

Møder i FRI's bestyrelse og udvalg

For at holde medlemmer og kommende medlemmer opdateret viser vi her en oversigt over kommende mødedatoer i FRI's bestyrelse og udvalg.

På bestyrelsesmøderne bliver der bl.a. taget stilling til optagelse af nye medlemmer.

August 2018

Torsdag d. 23. august: Møde i FRI YP styregruppen

Tirsdag d. 28. august: Møde i Miljø- og Klimaudvalget

Fredag d. 31. august: Bestyelsesmøde

September 2018

Fredag d. 7. september: Møde i Aftaleudvalget

Søndag d. 9. til tirsdag d. 11. september: FIDIC og EFCA Annual Conference, Berlin

Onsdag d. 19. september: Møde i Infrastrukturudvalget

Oktober 2018

Torsdag d. 4. otober: Formandskabsmøde

Torsdag d. 4. oktober: Møde i Internationalt Markedsudvalg

Torsdag d. 4. oktober: Møde i Energiudvalget

Onsdag d. 10. oktober: FRI Branchetopmøde

Mandag d. 22. oktober: Møde i Aftaleudvalget

November 2018

Tirsdag d. 6. - onsdag d. 7. november: Planlægningsseminar

Onsdag d. 14. november: Møde i Miljø- og Klimaudvalget

Tirsdag d. 20. november: Møde i Byggeriudvalget

Torsdag d. 22. november: Møde i Infrastrukturudvalget

Mandag d. 26. november: Møde i Energiudvalget

December 2018

Tirsdag d. 18. december: Møde i Aftaleudvalget

Tirsdag d. 11. december: Møde i Internationalt Markedsudvalg

Januar 2019

Torsdag d. 17. januar: Formandsskabsmøde

Onsdag d. 30. januar 2019: Bestyrelsesmøde

Marts 2019

Torsdag d. 7. marts: Bestyrelsesmøde, Generalforsamling, Årsmøde, Bestyrelsesmøde

Kategoriseret under: