Businessmen peger på papir

Møder i FRI's bestyrelse og udvalg

For at holde medlemmer og kommende medlemmer opdateret viser vi her en oversigt over kommende mødedatoer i FRI's bestyrelse og udvalg.

På bestyrelsesmøderne bliver der bl.a. taget stilling til optagelse af nye medlemmer.

Januar 2018

Tirsdag d. 9. januar: Møde i byggefaglig taskforce

Torsdag d. 11. januar: Formandsskabsmøde

Onsdag d. 31. januar: Bestyrelsesmøde

Marts 2018

Torsdag d. 1. marts: Bestyrelsesmøde, generalforsamling + årsmøde, bestyrelsesmøde

Maj 2018

Onsdag d. 16. maj: Møde i byggefaglig taskforce

Kategoriseret under: