Businessmen peger på papir

Møder i FRI's bestyrelse og udvalg

For at holde medlemmer og kommende medlemmer opdateret viser vi her en oversigt over kommende mødedatoer i FRI's bestyrelse og udvalg.

På bestyrelsesmøderne bliver der bl.a. taget stilling til optagelse af nye medlemmer.

Marts 2017

Torsdag d. 9. marts: Møde i YP styregruppen

Tirsdag d. 28. marts: Møde i Energiudvalget

April 2017

Onsdag d. 19. april: Formandskabsmøde

Maj 2017

Tirsdag d. 2. maj: Møde i Internationalt Markedsudvalg

Onsdag d. 10. maj: Bestyrelsesmøde

Juni 2017:

Torsdag d. 1. til lørdag d. 3. juni: EFCA GAM, København

Torsdag d. 15. til søndag d. 18. juni: RINORD, Illulissat, Grønland

August 2017

Tirsdag d. 29. august: Møde i Energiudvalget

September 2017:

Fredag d. 1. september: Bestyrelsesmøde

Oktober 2017

Tirsdag d. 3. oktober: Møde i Energiudvalget

Onsdag d. 11. oktober: FRI Branchetopmøde, Aarhus

Torsdag d. 12. oktober: Formandskabsmøde

November 2017

Onsdag d. 1. til torsdag d. 2. november: Planlægningsseminar

Tirsdag d. 28. november: Møde i Energiudvalget

Torsdag d. 30. november: Møde i Internationalt Markedsudvalg

Januar 2018

Onsdag d. 31. januar: Bestyrelsesmøde

Torsdag d. 11. januar: Formandsskabsmøde

Marts 2018

Torsdag d. 1. marts: Bestyrelsesmøde, generalforsamling + årsmøde, bestyrelsesmøde

Kategoriseret under: