Businessmen peger på papir

Møder i FRI's bestyrelse og udvalg

For at holde medlemmer og kommende medlemmer opdateret viser vi her en oversigt over kommende mødedatoer i FRI's bestyrelse og udvalg.

På bestyrelsesmøderne bliver der bl.a. taget stilling til optagelse af nye medlemmer.

Juni 2019

Torsdag d. 20. juni: Møde i FRI YP-styregruppe

Torsdag d. 27.-29. juni: RINORD

August 2019

Fredag d. 30. august: Bestyrelsesmøde

September 2019

Tirsdag d. 3. september: Møde i FRI's Energiudvalg

Torsdag d. 5. september: Møde i FRI's Aftaleudvalg

Søndag d. 8.-10. september: FIDIC Annual Conference

Oktober 2019

Onsdag d. 9. oktober: FRI Branchetopmøde i Aarhus

Torsdag d. 10. oktober: Formandskabsmøde

November 2019

Tirsdag d. 5.- onsdag d. 6. november: Planlægningsseminar

Onsdag d. 20. november: Møde i FRI's Energiudvalg

Januar 2020

Torsdag d. 16. januar: Formandskabsmøde

Onsdag d. 29. januar: Bestyrelsesmøde

Marts 2020

Torsdag d. 5. marts: Bestyrelsesmøde, Generalforsamling, Årsmøde, Bestyrelsesmøde

Kategoriseret under: