Blankt papir, skriver

DI (og FRI) retningslinjer for overholdelse af konkurrenceregler

FRI har tilsluttet sig DI's compliance program, som er retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne. Vi anbefaler, at alle FRI-medlemmer orienterer sig om reglerne i egne virksomheder.

Konkurrencemyndighederne har meget fokus på koordineret adfærd og samordnet praksis (karteldannelse) i konkurrencesager samt udnyttelse af dominerende stilling.

Det sidste berør FRI og DI's muligheder for at komme med anbefalinger i forbindelse med konkrete udbudssager. Den samordnede praksis kan vedrøre pris, men også forbehold eller aftaler om at boykotte en kunde.

DI har udarbejdet retningslinjer i et "Compliance program", som FRI har tilsluttet sig, og vi anbefaler, at FRI-medlemmer orienterer sig om reglerne i egne virksomheder samt evt. laver retningslinjer for håndtering af "dawn raids"/kontrolundersøgelser.

Compliance Program