Ubeslutsom Ja Nej

FRI’s medlemstilfredshedsundersøgelse 2015

Hvert andet år spørger vi medlemmerne i FRI, om deres tilfredshed med FRI, og på hvilke områder FRI skal have særligt fokus på.

Resultaterne fra årets medlemsundersøgelse viser, at FRI's medlemmer generelt er tilfredse med det arbejde, som FRI udfører. Den generelle tilfredshed med at være medlem af FRI er steget med 0,2 siden 2013.

Jer medlemmer
På tværs af undersøgelsens temaer er det generelt FRI-rådgiverne fra de større virksomheder, som vurderer, at det er vigtigt at være medlem af en brancheorganisation. Der er dog ikke en klar sammenhæng imellem virksomhedens størrelse og FRI-rådgivernes tilfredshed med deres medlemskab af FRI.

Ser man på de forskellige stillingsbetegnelser, er det især gruppen af administrerende direktører, der fremstår som de mest tilfredse.

En anden klar tendens i årets undersøgelse er, at de medlemmer, der anser det som vigtigst at være medlem af en brancheorganisation, samtidig også er de, der er mest tilfredse med FRI's arbejde - på tværs af undersøgelsens forskellige temaer.

FRI's opgaver, mission og mål
Der har på tværs af undersøgelsens temaer været fremgang på langt de fleste spørgsmål siden sidste medlemsundersøgelse, der blev gennemført i 2013. Både den overordnede tilfredshed med FRI såvel som FRI's interessevaretagelse, synlighed, rådgivning og ydelser. 

Med et gennemsnit på 5,4 synes rådgiverne især at FRI er gode til at varetage medlemmernes interesser. Det er en stigning på 0,1 siden sidste undersøgelse, og på 0,4 siden 2011. FRI-rådgiverne er også positive over for FRI’s evne til at synliggøre, hvad medlemmerne kan. Dette spørgsmål er gået frem fra 4,8 til 5,0.

DI
Tilfredsheden med DI ligger på samme måde som tidligere år under undersøgelsens generelle niveau. Kendetegnende for spørgsmålene om DI er også, at FRI-rådgivernes tilfredshed generelt er faldet en anelse siden undersøgelsen i 2013.

I alt har 37 procent af alle FRI rådgivere svaret. Det er en anelse højere end i 2013, hvor svarprocenten lå på 33%.

De tidligere undersøgelser blev lavet i 2011 og 2013.

Læs resultaterne af FRI's for medlemstilfredshedsundersøgelse 2015.