Ny aftale om arbejdsfordeling mellem EFCA og FIDIC

EFCA og FIDIC er hhv. europæisk og global paraplyorganisation for brancheorganisationer for rådgivende ingeniører. FRI har længe arbejdet for at rationalisere de to organisationers indbyrdes arbejdsområder.

FRI er derfor tilfreds med, at organisationernes aftale om arbejdsfordeling er blevet revideret, så der er mere fokus og mindre redundans.

EFCA vil fortsat arbejde på at forbedre rammevilkårene for ingeniørbranchen i Europa, men vil fremadrettet fokusere på EU og alle dets regler i form af bl.a. direktiver.

For at undgå dobbeltrepræsentation vil EFCA fremover repræsentere FIDIC i Europa. FIDIC varetager alle andre opgaver. FIDICs udvalg er der blevet supplere af europæiske medlemmer, som hidtil har siddet i tilsvarende udvalg i EFCA's regi.

Mere information.

EFCA logo 2011