Netværk, røde ppl

Nye FRI-netværk

Vi har lyttet til jeres ønsker i medlemstilfredsundersøgelsen og åbner nu op for nye FRI-netværk.

Ønsker du, at din virksomhed skal indgå i et netværk med andre FRI-virksomheder enten regionalt eller indenfor et bestemt fagligt område?

Så kontakt Winnie Toft på wt@frinet.dk.